Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Integriteten eftersatt inom vården

Det är vid sjukdom och olycksfall - när sårbarheten är allra störst - som den personliga integriteten brister som mest. Därför efterlyser vi en rejäl diskussion om den personliga integriteten i sjukvården.

Publicerad: 23 augusti 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Integritet

Den personliga integriteten har varit ett hett debatterat ämne de senaste åren. Debatten kring integritet i vården har främst kretsat kring dataregister, journalhantering och det har till och med förts diskussioner om huruvida en påminnelse från tandläkaren via SMS kan vara integritetskränkande. Självklart är det viktigt att den personliga integriteten på nätet värnas, men begreppet integritet innefattar även livet utanför den virtuella sfären. Vi efterlyser därför en breddning av debatten om integritet i vården.

Det är vid sjukdom och olycksfall - när sårbarheten är allra störst - som den personliga integriteten brister som mest. Vid patientluckor i väntrum förväntas patienter rabbla namn och personnummer och beskriva problem med smärta i underliv eller infekterade svampinfektioner. Sjukdomshistorik liksom vilka mediciner som brukas blir allmängods för dem som råkar finnas i närheten. Personer färdas halvnakna genom korridorer till andra patienters och anhörigas beskådan. När läkaren kommer på rond till en flerbäddssal förväntas sjuka patienter ställa sina frågor och diskutera urinläckage efter en operation - endast åtskilda av ett draperi från andra patienter.

I Stockholms läns Patientnämnds årsrapport påtalas särskilt problemet med blandade salar i inom sjukvården. Flera kvinnor upplever det som integritetskränkande att under sin vårdtid tvingas dela rum med män. Det är inte acceptabelt. Ingen ska behöva uppleva sig kränkt, utsatt eller otrygg i sjukvården.

Centerpartiet efterlyser en rejäl diskussion om den personliga integriteten i sjukvården och riktlinjer som stärker individens rättigheter. En modern sjukvård ska utgå från patientens behov och integritet. Nya Karolinska i Solna kommer att bedriva sjukvård på ett nytt och modernt sätt där den enskilde patienten står i centrum. Det nya sjukhuset kommer enbart att ha enkelrum och vara utformat så att patienten ska behöva förflyttas så lite som möjligt. Vårdpersonal och utrustning kommer till patienten istället för att patienter ska behöva förflyttas genom korridorer, hissar och väntrum.

I Stockholms läns landsting har Alliansen beslutat att skapa 500 nya vårdplatser fram till år 2015, och flera av dess vårdplatser planeras att bli i enkelrum. Inriktningen är ett steg i rätt riktning, men vi borde våga gå lika långt som föregångaren Nya Karolinska i Solna.

Att skapa enkelrum och minimera förflyttningar av patienter är inte bara ett sätt att stärka den personliga integriteten. Det minskar också risken för vårdrelaterade infektioner. Det är idag vanligt att sängar i flerbäddsrum inte kan nyttjas på grund av smittrisk. Enkelrum ger en effektivare vårdstruktur som leder till att alla bäddar kan nyttjas året runt.

Vi vill se moderna sjukhus och vårdinrättningar som organiseras så att den personliga integriteten värnas. Alla ska garanteras sitt privatliv, även när man är sjuk, skadad eller allmänt skröplig. Genom ett bra bemötande där den personliga integriteten värnas, vågar fler patienter ställa frågor och berätta om alla - även de mer pinsamma - symptomen. För Centerpartiet är detta en förutsättning för en modern välfärd som utgår från den enskilda individens behov.

Catrin Mattsson (C)
Talesperson för Centerpartiet Hälso- och sjukvårdsfrågor
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting
Stefan Bergström (C)
Ledamot i NKS-beredningen och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting

Catrin Mattsson mfl, Landstingspolitiker (C), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Integritet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev