Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Inte ansvarsfullt av S att fara med osanning

Självklart finns olika åsikter om offentlig och privat vård och olika ersättningssystem men att förvränga fakta är alltid fel skriver Eva Ribbenhall, vd på Ultragyn.

Publicerad: 3 januari 2018, 13:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ju fler patienter privata vårdgivare tar emot, ju fler operationer de utför, desto mer avlastar de sjukhusen och kortar vårdköerna konstaterar Eva Ribbenhall, vd på Ultragyn.


Ämnen i artikeln:

PatientsäkerhetVälfärd

I en debattartikel i Dagens Samhälle lägger tre företrädare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting fram ett antal löften inför valet i september. Socialdemokraterna vill bland annat införa hårdare sanktioner mot vårdgivare som fuskar med ersättningar eller begår avtalsbrott. Det är ett viktigt löfte och det är helt centralt att våra gemensamma skattemedel används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Vad som däremot inte är ansvarsfullt är att fara med osanning för att plocka politiska poänger. Artikelförfattarna skriver att ”en privat vårdgivare utsatt kvinnor för omotiverade kirurgiska ingrepp för att kunna få mer ersättningar från landstinget”. De syftar då på kvinnokliniken Ultragyn, som under våren 2017 granskades av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Vad som inte framkommer i Socialdemokraternas text är att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett positivt intryck av Ultragyns verksamhet och konstaterar att Ultragyn har korta operationstider och att ingreppen präglas av hög effektivitet med få komplikationer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen slår dessutom fast att genomförda ingrepp varit medicinskt motiverade och att det finns en strävan att tillgodose patientens intresse och önskemål.

Vidare har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inga synpunkter på Ultragyns ersättningsystem där ett fåtal medarbetare valt en prestationsbaserad ersättning, som baseras på antal mottagningsbesök och operationer. Det är ett system som ligger i linje med vårdvalssystemet där Stockholms läns landsting ersätter privata vårdgivare med pris per utförd åtgärd, eftersom det bidrar till att säkerställa effektiviteten. Ju fler patienter vårdgivaren tar emot och ju fler operationer de utför desto mer avlastar de sjukhusen och desto kortare blir vårdköerna. Det gynnar patienterna och innebär inget avkall på kvaliteten eller hot mot patientsäkerheten.

Det medicinska arbetet har alltså varit i linje med vad som förväntas av en vårdgivare. Ultragyn har dock använt felaktiga åtgärdskoder för vissa specifika operationer, vilket lett till för hög ersättning. Det är olyckligt och vi har i dialog med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen löst oklarheterna, reglerat ersättningen och stramat upp interna rutiner. Parallellt har Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, lyft frågan att de tjugo år gamla beskrivningarna av de åtgärdskoder som Ultragyn och andra vårdgivare inom gynekologi använder behöver uppdateras och förtydligas för att undvika risk för felkodningar.

Självklart finns olika åsikter om offentlig och privat vård och olika ersättningssystem, men att förvränga fakta är alltid fel och riskerar att underminera förtroendet för politiken. Det är helt enkelt oacceptabelt att frisera sanningen så att den passar den politiska agendan.

Hälso- och sjukvården är enligt flera mätningar väljarnas viktigaste fråga. Den är en central del av vår gemensamma välfärd och en fråga som påverkar oss i alla delar av livet. Därför är det olyckligt att politiker sprider obefogad oro hos både patienter och medarbetare, och såväl halvsanningar som direkta lögner skadar tilltron till både samhällsbygget och den svenska välfärden.

Eva Ribbenhall, vd Ultragyn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PatientsäkerhetVälfärd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev