Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Inför vaccination mot rotavirus för alla barn”

Samhället kan spara 120 miljoner kronor årligen på att erbjuda alla barn i Sverige rotavirusvaccination kostnadsfritt inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Som läkare verksam i ett landsting som ännu inte har infört fri rotavirusvaccination anser jag att tiden nu är mogen.

Publicerad: 15 mars 2016, 07:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I Sverige är rotavirus den främsta orsaken till mag-tarminfektioner bland småbarn. Varje år drabbas 50 000 barn.


Ämnen i artikeln:

VaccinationerBarn

I Sverige är rotavirus den främsta orsaken till mag-tarminfektioner bland småbarn. Årligen drabbas 50 000 barn av rotavirus, varav 2 000 blir så sjuka att de behöver vård på sjukhus.

Studier visar dessutom att i hälften av fallen smittas även en familjemedlem av viruset. Färska siffror från Folkhälsomyndigheten visar att samhället kan spara 120 miljoner årligen genom att införa rotavaccinering i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Den som råkar ut för viruset får kräkningar och vattentunna diarréer under flera dagars tid och man är sällan helt bra förrän efter någon vecka eller upp till tio dagar.

Många barn har lös avföring upp till flera veckor efter sjukdomen på grund av ökad känslighet i mag-tarmkanalen. Det är ansträngande för både det barnet och barnets föräldrar, men också för sjukvården.

Som läkare verksam i ett landsting som inte har infört fri rotavirusvaccination anser jag att det är dags att alla barn i Sverige erbjuds rotavirusvaccination kostnadsfritt inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Svensk hälso- och sjukvård omfattar hela befolkningen och är huvudsakligen skattefinansierad. Av samhällets totala resurser går nära en tiondel till sjukvården och vi är många verksamma i det direkta vårdarbetet som ser att dessa resurser kunde användas på ett betydligt mer ansvarsfullt sätt.

Bästa medicinska omhändertagande och kostnadseffektivitet ska inte ses som varandras motpoler. I Sveriges Kommuner och Landstings internationella jämförelse från 2015 har svensk sjukvård sammantaget en stark position när den jämförs med andra länder.

Det förvånar kanske inte någon. Men det som förvånar är att trots det faktum att svensk sjukvård generellt sett står sig stark i jämförelse ligger vi i en aspekt efter en rad länder - inklusive våra närmaste grannar Norge och Finland - som infört vaccination mot rotavirus i sina nationella barnvaccinationsprogram.

Därmed kan våra grannar liksom exempelvis USA, Australien, Belgien och Österrike uppvisa en minskning på mellan 81 och 100 procent i antalet barn som vårdas på sjukhus för rotavirus.

Skulle hela Sverige likt Norge och Finland, efter WHO:s rekommendationer, inkludera rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet hjälper vi de vaccinerade att undvika att smittas av den för det drabbade barnet fysiskt och mentalt mycket påfrestande virussjukdomen.

Hittills är det bara Stockholm och Jönköping som följt detta.  Rotavirusinfektioner är inte bara kostsamma för vården, utan kostar också i form av exempelvis VAB-ersättningar och produktionsbortfall när föräldrar behöver vara hemma med sina sjuka barn.

I en helt ny rapport publicerad i november 2015 (Ellen Wolff, Tobias Fasth, Olof Lindgren, Ann Lindstrand) presenterar Folkhälsomyndigheten en hälsoekonomisk analys av sjukdomsbördan orsakad av rotavirus, samt effekten av kostnadseffektiviteten vid rotavirusvaccination.

I antal drabbade visar resultaten en minskning av de med mild infektion från dagens 44 000 fall per år till 7 000 per år.

Vid svår infektion, som kräver sjukhusvård, så är förändringen 2 000 fall per år till 260 fall per år. Dessa mycket stora skillnader innebär också stora kostnadsbesparingar för samhället.

Eftersom rotavirusinfektioner är väldigt smittsamma så måste en förälder vara hemma från sitt arbete för att ta hand om sitt sjuka barn.

Detta är den största besparingen som skulle göras om näst intill alla barn skulle bli vaccinerade. Studien visar att det skulle innebära en minskning av de årliga kostnaderna för vård på 120 miljoner kronor.

Därför är jag, stärkt av både fakta och egna erfarenheter som läkare, av den bestämda uppfattningen att svenska politiker bör följa sina grannländers exempel och införa rotavirusvaccination inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet i alla landsting.

Pontus Johansson, barnläkare inom barn- och ungdomsmedicin samt neonatologi, Lillugglans BVC, Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VaccinationerBarn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev