Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Inför HPV-vaccination även för pojkar

HPV-vaccin ges i dagsläget bara till flickor. Man har länge hävdat att detta räcker eftersom det skulle ge skydd även för pojkar. Men när en pojke är runt 11 år – åldern då första HPV-vaccinationen ges till flickor – är det omöjligt att veta om han kommer att bli hetero-, homo- eller bisexuell, skriver ordförande och vice ordförande för Riksförbundet Noaks Ark.

Publicerad: 29 november 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu om också pojkar ska få HPV-vaccin.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HPV-vaccinJämställdhetCancerVaccinationerHBTQ

Vi har med delade känslor tagit del av medierapporteringen om att HPV-vaccination av flickor har resulterat i en kraftig reducering av antal fall av förstadier till livmoderhalscancer och HPV-infektioner. Det är naturligtvis fantastiskt att vaccination mot HPV kan förhindra död och lidande bland kvinnor.

Samtidigt känner vi oss bedrövade över det faktum att pojkar ännu inte får vaccinet genom det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. HPV-vaccination av pojkar skyddar dessutom mot tillfälliga nedgångar i täckningsgrad på grund av att flickor tackar nej till att vaccinera sig.

WHO klassar infektion med HPV som etablerad cancerorsak inte bara i livmoderhals, slida, blygdläppar utan också i analkanalen, penis och tonsiller. Cirka 80 procent av befolkningen kommer att utsättas för HPV-viruset och vanligen sker detta mellan 15-24 års ålder. HPV uppskattas idag ligga bakom hela 95 procent av analcancerfall, 75 procent av cancerfall i munhåla- och svalg, 70 procent av fall av cancer i vulva, 75 procent av vaginalcancerfall och 60 procent av peniscancerfall.

Man har länge hävdat att det endast behövs vaccination av flickor eftersom det skulle ge skydd även för pojkar. Men när en pojke är runt 11 år – åldern då första HPV-vaccinationen ges till flickor i skolvaccinationsprogrammet – är det omöjligt att veta om han kommer att bli hetero-, homo- eller bisexuell. Det kan vara så att pojken kommer att testa sig fram med båda könen innan han landar i sin läggning. Med nuvarande vaccinationsprogram är pojken oskyddad mot HPV-relaterade sjukdomar som kondylom och cancer.

Män som har sex med män (MSM), och speciellt MSM som lever med hiv, är en utsatt grupp vad det gäller HPV-infektion och HPV-relaterad cancer. En studie har visat att 77 procent av MSM med hiv hade HPV-infektion, jämfört med 61 procent bland MSM som inte har hiv.  Risken för analcancer är generellt sett cirka 30-40 gånger högre för MSM än för övriga befolkningen och för MSM med hiv blir riskökningen 70 till 200 gånger. I USA är det nu årligen fler män som insjuknar med cancer i munhåla och svalg än det är kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer.

I många länder förstår man HPV-problematiken. Nyligen meddelade exempelvis Nordirland att MSM under 45 år kommer att få HPV-vaccination som skydd mot cancer – och ett vaccinationsprogram för MSM finns redan i övriga Storbritannien.

I Sverige har många läkare och forskare sedan länge förstått att HPV-vaccination av pojkar är en nödvändighet för att få bukt med de ibland svåra effekterna av viruset. Ett exempel är smittskyddsläkare Bengt Wittesjö som i Sveriges Radio P4 framhöll att pojkar självklart borde få vaccinet då det skyddar mot cancer i svalg och ändtarm. Det är en sexuellt överförbar sjukdom. Vaccinerar vi bara flickorna har vi fortfarande smittan kvar. Bengt Wittesjö avslutade med att säga att pojkars rätt till HPV-vaccin är en fråga om jämställdhet.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu frågan om HPV-vaccination av pojkar ska inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet. En rekommendation ska lämnas innan nästa sommar och regeringen väntas fatta beslut under 2017.

Vi vill ta tillfället i akt att uppmana regeringen att allvarligt överväga ett införande av HPV-vaccination för pojkar och därmed ge både flickor och pojkar ett mer jämlikt skydd mot HPV-relaterad cancer.

Lena Nilsson Schönnesson, docent, leg. psykolog, ordförande Riksförbundet Noaks Ark

Lars Moberg, leg. läkare, vice ordförande Riksförbundet Noaks Ark

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev