tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Inför haveriutredningar vid självmord

I dag lördag är det Internationella Självmordsdagen. Att uppmärksamma detta allvarliga samhällsproblem är högst aktuellt då cirka 1 400 svenskar väljer att ta sitt liv varje år.

Publicerad: 10 september 2011, 06:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Självmord

Det är fyra stycken svenskar som tar livet av sig varje dag. Värt att notera är att ungefär hälften av dessa var i kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet. Avsiktlig skada är vanlig bland barn och ungdomar. Därför är det viktigt att tidigt ta reda på vilka faktorer som kan ligga bakom att ungdomar tar till dessa destruktiva beteenden.

Riksdagen antog i juni 2008 ett nationellt program för självmordsprevention. Den övergripande visionen är att ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen ur den upplevs vara självmord. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga, självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15 - 44 år för män och den näst vanligaste dödsorsaken för kvinnor i motsvarande ålder. Under 2007 tog 1 443 personer sitt liv. Detta kan jämföras med antalet döda i trafiken som var 270 stycken under 2010, varav en del troligen var självmord.

De flesta självmord har en lång förhistoria, och denna långa process gör det möjligt att med uppsökande insatser sätta in hjälp och stöd där det behövs. Forskning har visat att självmordsnära människor söker ofta mer efter hjälp än de söker döden. Detta innebär att vi genom preventiva insatser kan rädda många liv varje år. Därför måste vi ställa de svåra men viktiga frågorna för att få svar: Varför gick det som det gick? Fanns det signaler innan? Hur agerade sjukvården? Skolan? Den närmsta omgivningen? Och viktigast av allt: Finns det något vi alla kan lära av det? Det är hög tid att införa haveriutredningar vid självmord.

När ett barn misshandlas till döds har något gått fel. Sen den 1 juni 2008 finns en lag, den så kallade Lex Bobby, som skall försöka ge en förklaring till var i skyddsnätet det gick snett. För att förhindra att liknande händelser inträffar igen och för att skydda våra barn införs en haverikommision för att lära oss om redan begångna misstag. Var begicks systemfelet och vad kan vi lära oss? Där utreds nu skola, sociala myndigheter, sjukvård och barnomsorg – vad gjordes, vad gjordes inte och vad borde ha gjorts. Detta tillvägagångssätt liknar den haverikommision som görs vid flygkrascher. Men när en människa kraschar används inte samma tankesätt. Inga systematiska åtgärder vidtas. En liknande haverikommision borde införas vid självmord. Detta är inte för att jaga syndabockar utan för att hela samhället ska bli bättre på att förebygga dessa tragedier.

Det är sådana haveriutredningar, liknande Lex Bobby, som behövs vid självmord.

Efter att Varbergs kommun drabbades av många självmord under 2010 tillsattes en regional haverikommission som ska undersöka vad det beror på. Ett samarbete mellan landstinget och kommunen har lett till en expertgrupp där SOS, polis, räddningstjänst, landstinget och olika kommunala förvaltningar är representerade. Socialstyrelsen och den nationella självmordsförebyggande organisationen Nasp ska också medverka. Syftet är att ta fram en handlingsplan och en halländsk modell för SOS, polis och räddningstjänst. Detta är ett klokt initiativ som bör följas upp.

Ett försök att ta sitt liv kommer ofta som en överraskningen för omgivningen, men i efterhand kan man ofta se vad som lett en människa fram till att välja döden som en utväg. Det är när vi har resurser och rutiner för att kunna hjälpa dessa människor som vi kan börja rädda liv.

Ettusenfyrahundrafyrtiotre personer tog sitt liv år 2007. Det är 1 443 för många.

Magdalena Andersson, riksdagsledamot (M), gruppledare Civilutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Självmord

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev