Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Inför bättre riktlinjer för läkemedel

Miljöpartiet vill hjälpa vården i Stockholm med tydligare riktlinjer – det förbättrar både patientsäkerhet och arbetsmiljö, skriver Lars Harms-Ringdahl (MP) och Susanne Nordling (MP) från Stockholms läns landsting.

Publicerad: 10 juli 2018, 11:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”SLL borde ha en genomtänkt och framsynt läkemedelsstrategi. Den som alliansen nyligen röstade igenom är inte det.”

Foto: Nenov Brothers Images / Colourbox


Ämnen i artikeln:

LäkemedelStockholmMiljöpartietAlliansen

Modern sjukvård är helt beroende av läkemedel. Stockholms läns landsting (SLL), som är landets största förbrukare, borde ha en genomtänkt och framsynt läkemedelsstrategi. Den som alliansen nyligen röstade igenom är inte det.

Stockholms läns landsting antog nyligen en sådan strategi. Den beskrevs som ”en vägvisare inom läkemedelsområdet”, men utan att peka ut en tydlig riktning. Miljöpartiet röstade emot förslaget, då vi anser att det inte ger en bra och säker användning. Den saknar handlingsplaner och mätbara mål för flera viktiga områden. Några av dessa är:

Läkemedlens miljöpåverkan. Utvecklingen har gått framåt inom landstinget, men mer behövs.

Ökad antibiotikaresistens. Infektioner av resistenta bakterier är ett allvarligt hot mot sjukvården, både globalt och lokalt.

Felmedicinering är en av de största orsakerna till vårdskador på sjukhus, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Strategin nämner de stora riskerna, men inget om hur de ska hanteras.

Problem med under- och överbehandling av mediciner. Systematiska läkemedelsgenomgångar är ett viktigt moment.

Bristande tillgänglighet till läkemedel. Detta försvårar vården och medför risker, inte minst i akutsjukvården.

Tillgången till och hanteringen av läkemedel är fundamentalt för patientsäkerheten. För de mest utsatta patienterna är felmarginalerna små. Från akutsjukhusen har vi hört att det är tämligen vanligt att de läkemedel man har rutiner för att hantera plötsligt inte finns tillgängliga. De kan vara slut hos leverantören eller av något skäl bytts ut. Det betyder merarbete och en förhöjd risk för att någonting går fel. Riskerna och de små marginalerna innebär en påfrestning för personalen. Det skapar stress och en oro att göra fel, en försämring av arbetsmiljön, som kan bidra till att man slutar.

Miljöpartiet vill hjälpa vården i Stockholm med tydligare riktlinjer – det förbättrar både patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det borde också vara självklart att tydligt signalera att miljöfrågor och antibiotikaresistens är viktiga områden. Strategin borde också inkludera hur effekterna av den ska följas upp, resultaten utvärderas och hur man ska agera om det inte fungerar. Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill att strategin skyndsamt arbetas om.

Lars Harms-Ringdahl, ledamot i patientnämnden och forskningsberedningen SLL

Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd i SLL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev