Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ineffektiv vård, har vi råd med det?

Det skrivs mycket om brist på sjuksköterskor och läkare, men ett långt större fokus bör läggas på kvalitet och nytänkande. Såväl akutbesök som slutenvård hade kunnat undvikas om ett större mått av samarbete för patientens bästa tillämpades – inte minst när det gäller äldre patienter, skriver Maj-Britt Elmvik, leg apotekare.

Publicerad: 27 november 2015, 10:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdPrimärvårdLäkemedelFolkhälsa

Nyligen kom en rapport med sjuksköterska som äldrekoordinator på akutmottagning i Västra Götaland. Projektet gick ut på att minska undvikbar slutenvård = sjukhusvård.  Vanligt var att man sökte för ryggvärk. På akutmottagningen skickade man då hem patienten med smärttillande efter att ha röntgat. Att endast röntga och inte använda rekommenderade provtagningar för att utesluta hjärtsvikt är obegripligt. Smärta är vanligt vid hjärtsvikt. Självklart vore att i stället vid behov påbörja modern hjärtsviktsbehandling. Just hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till undvikbar sjukhusvård.

Jag har under 20 år arbetat som apotekare med äldre och läkemedel. Jag sett många exempel på vad ordination mot smärta utan underliggande diagnos leder till. Alltför många äldre har behandlats med en hel kaskad läkemedel inklusive höga doser morfin utan bra resultat. Patienten ska väl ändå få hjälp när den söker vård. Nu verkar det viktigare att kortsiktigt förbättra statistiken.

Undvikbar slutenvård varierar mellan olika vårdcentraler

Med rätt behandling inom primärvården hade många akutbesök kunnat undvikas. Socialstyrelsen rapporerade i våras att 133 000 äldre läggs in på sjukhus i onödan.  I kommunerna runt mig i Västra Götaland har vårdcentralerna en spridning i den undvikbara sjukhusvården om 3-8 patienter per 100 listade 65 år och äldre. För äldre åldersgrupper blir siffran än högre.

Brist på vårdplatser, sjuksköterskor och läkare blir följden.  Kostnaden för sjukhusvård och framförallt för kommunal vård och omsorg blir hög.  Äldre mår dåligt i onödan.

Förebyggande arbete

I dag används 80 procent av resurserna till behandling av kronisk sjukdom. Att användningen av olämpliga läkemedel är omfattande beror på att symtomen och inte grundorsaken till äldres problem behandlas.

Sjukhus är en riskmiljö. Fallskador, trycksår, vårdrelaterade infektioner och förvirring är några vårdskador som ofta drabbar äldre på sjukhus, inte sällan med ödesdigra konsekvenser. En individuell plan som visar vad som ska göras för att använda nu rekommenderad läkemedelsbehandling skulle vara en bra lösning. Planen ska vara individens dokument, inte vårdens.

Läkemedelsexpert behövs

Utforma ersättningssystemen i sjukvården så att de gynnar innovation och introduktion av nya behandlingsmetoder skriver Anders Lönnberg i Dagens Samhälle. Jag håller med och vill lägga till att en väg är att låta apotekarna precis som sjukgymnasterna tillåtas bli en egen profession och inte bara ett stöd.

Det räcker inte att ge råd till läkare som inte har hängt med när de ändå fortsätter göra som de brukar. Det behövs konkurrens också på området läkemedelsbehandling.

En läkemedelsexpert kan medverka till att avlägsna stuprören mellan vårdinstanser i landsting och kommun.  Det handlar om kvalitet genom omprövning av diagnoser och optimering av läkemedelsbehandling så att de äldre får del av nya behandlingsmetoder. En bättre metod anser jag vara att apotekaren direkt arbetar med patientens läkemedelsbehandling.

En första start är att läkarna släpper monopolet på provtagning och också monopolet att optimera patientens läkemedelsbehandling. Tyvärr verkar det vara viktigare att behålla makten än att samarbeta för patientens bästa.  Jag har mött kommentarer som ”gamlingarna hinner jag inte med” ”hon som apotekare ska inte tro att hon kan mer än jag som är läkare”.

Maj-Britt Elmvik, leg apotekare, läkemedelsråd i Sweden AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Trollhättan, tidigare Apoteket AB och omsorgsnämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev