söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Hepatit C bör inte inkluderas i hiv-strategin”

Den nationella strategin för hiv/aids ses nu över, ett arbete lett av Folkhälsomyndigheten. Frågan har aktualiserats om att inkludera andra smittsamma sjukdomar, såsom hepatit C, i strategin. Men det skulle vara direkt kontraproduktivt att inkludera hiv och hepatit C - sjukdomar med helt olika problematik - i samma strategi.

Publicerad: 8 februari 2017, 12:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Riksföreningen Hepatit C uppmanar folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Folkhälsomyndigheten att särskilja hiv/aids och hepatit C. Foto: Izabelle Nordfjell, TT


Ämnen i artikeln:

HälsaFolkhälsaSmittskydd

Sedan 2006 finns en nationell strategi för hiv/aids i Sverige. Nu har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över hiv-strategin, vilket ska slutredovisas 1 mars 2017 till socialdepartementet. Som en del i processen har även vissa andra smittsamma sjukdomar behandlats. I detta arbete har det diskuterats huruvida hepatit C ska inkluderas i strategin på ett tydligare sätt.

Men i stället bör en separat nationell strategi för hepatit C tas fram. Hiv och hepatit C är två allvarliga sjukdomar med helt olika problematik. Den nationella strategin för hiv/aids kommer inte att kunna ge tydliga riktlinjer om de som bara är smittade med hepatit C.

Ungefär 40 000 svenskar bär på det smittsamma hepatit C-viruset. Varje år diagnosticeras ytterligare 2 000 svenskar. I genomsnitt upptäcks 107 fall av levercancer till följd av hepatit C varje år och uppemot 180 svenskar avlider varje år i sviterna av sjukdomen. Trots det behandlades endast 2 800 patienter i Sverige under 2015. Med den nuvarande behandlingstakten kommer smittspridningen inte att kunna stoppas. Därför är det angeläget att få till en elimineringsstrategi för hepatit C.

Problematiken med hiv är också allvarlig, om än annorlunda. I dag lever runt 7 000 personer med hiv i Sverige och varje år får cirka 450 personer en hiv-diagnos. Sjukdomen är numera kronisk vid rätt behandling, men med en åldrande hivpopulation kommer nya utmaningar och detta bör belysas i den nya strategin. Fortsatt fokus på hiv-prevention och arbete mot attityder kring hiv är också viktiga områden att belysa.

Det är ytterst olyckligt om hiv och hepatit C slås ihop i en och samma nationella strategi. Dessa allvarliga sjukdomar har olika sjukdomsförlopp, patientgrupper och behandlingsmetoder och är därmed inte lämpliga att kombinera i en och samma strategi. Däremot bör virussjukdomar som hepatit C och hiv behandlas lika av den skattefinansierade vården. Som det är idag erbjuds samtliga hiv-smittade behandling, men inte hepatit C-smittade. Det är inte rimligt.

Riksföreningen Hepatit C uppmanar folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) och Folkhälsomyndigheten att särskilja sjukdomarna. Låt Folkhälsomyndighetens nuvarande uppdrag att uppdatera den befintliga hiv-strategin fokusera på hiv. Samtidigt finns det ett behov av en nationell strategi för eliminering av hepatit C. Detta uppdrag bör Socialdepartementet ge Folkhälsomyndigheten i uppgift att ta fram snarast.

Det finns ingen tid att förlora i kampen mot hiv och hepatit C.

Suzanne Borén-Andersson, ordförande Riksföreningen Hepatit C

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HälsaFolkhälsaSmittskydd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev