Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Har KD en dold agenda i Bryssel?

Vi tycker det är en självklarhet att människor ska ha möjlighet att få barn i Sverige, med hjälp av svensk sjukvård. Det är anmärkningsvärt att Kristdemokraterna vill försvåra för människor att få barn, samtidigt som de konservativa krafterna blir allt starkare inom EU.

Publicerad: 19 maj 2014, 13:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Vi ställer oss därför frågan vad som är Kristdemokraternas egentliga agenda i Bryssel.

Regeringens förslag om att tillåta assisterad befruktning för ensamstående kvinnor är mycket välkommet. Om det blir ett lagförslag så kommer det innebära att ensamstående kvinnor via sjukvården får hjälp att skaffa barn enligt samma regler som de som i dag lever i par. Vi tycker det är självklart att människor inte ska diskrimineras i sjukvården på grund av sin civilstatus.

Vi tror starkt på att familjeband är viktiga för både individen och samhället, men anser också att det är av största betydelse att inse att familjer i dag kan se ut på väldigt olika sätt. Att skaffa barn är för många människor en höjdpunkt i livet.

Självklart är det viktigt med vuxna som är kapabla att ge barn en trygg uppväxt, men det är ingalunda något som garanteras av att alla andra familjeformer än kärnfamiljen mamma-pappa-barn motarbetas. Även skeptikerna borde inse att deras intentioner inte gynnas av fördömanden och en oförstående lagstiftning. Den som längtar efter barn kommer ändå att hitta ett sätt.

Redan i dag sker assisterade befruktningar för svenska kvinnor. Man åker helt enkelt utomlands, exempelvis till Danmark, när den svenska vården inte kan hjälpa. Att få till ett säkrare och bättre system inom Sveriges gränser ser vi som något gott. Detta har också berörts i den aktuella utredningen. Därför ligger den föreslagna förändringen helt rätt i tiden och vi hoppas att man från kristdemokratiskt håll omprövar sitt otidsenliga motstånd.

Men Kristdemokraterna har inte bara åsikter om vem som ska få skaffa barn, utan även om den som vill avsluta en oönskad graviditet. Det är tyvärr talande att Kristdemokraternas nuvarande EU-parlamentariker, Alf Svensson, har röstat nej till den omskrivna Estrela-rapporten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Bland annat med motiveringar som att “staten och lagstiftaren inte kan ställa sig neutrala till det etiska dilemma som en abort odiskutabelt innebär”. Kvinnors rätt till säker och fri abort är idag kringskuren i delar av Europa och till och med förbjuden i länder som Polen och Malta. Det är tydligt att de goda krafterna i EU nu måste arbeta ännu hårdare för att säkra aborträtten för alla kvinnor i Europa.

Centerpartiet står upp kvinnors rätt till abort och för ensamståendes möjligheter att få hjälp att skaffa barn. Vi vill även som enda parti i Sverige tillåta både surrogatmödraskap och embryodonation, vilket är viktigt för att fler människor som är ofrivilligt barnlösa ska kunna bli föräldrar.

Vi uppmanar nu Kristdemokraterna att vara öppna med sin agenda i Bryssel. Kommer de att stå upp för aborträtten och främja ofrivilligt barnlösas möjligheter? Eller kommer de att sälla sig till de mer konservativa krafter som fått stort utrymme i deras partigrupp i Europaparlamentet?

Fredrick Federley, riksdagsledamot (C), kandidat till Europaparlamentet

Gustav Hemming, landstingsråd (C) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev