Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Gör medel mot överdoser receptfritt”

Ge naloxon i exempelvis nässpray är ett enkelt sätt att häva överdoser av opioider som heroin. Nu finns det äntligen på den svenska marknaden – men priset och de hårda reglerna gör att det riskerar att inte nå dit det faktiskt kan rädda liv.

Publicerad: 15 juni 2017, 11:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige hade över 900 narkotikarelaterade dödsfall 2015.

Foto: MostPhotos


Ämnen i artikeln:

MissbruksvårdNarkotikaLäkemedel

Sverige har en av Europas högsta narkotikarelaterade dödligheter enligt en färsk rapport från European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Vi hade över 900 narkotikarelaterade dödsfall 2015.

Avsaknaden av en lösning på frågan om naloxon, en antidot mot opioidöverdoser som helt saknar missbrukspotential, men som inte fått förskrivas, har legat som en mörk skugga över regeringens ambition att ta krafttag mot de katastrofalt höga dödstalen.

Förra veckan kom så ett första positivt beslut. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket förtydligade att naloxon i förfylld spruta, Prenaxad, får förskrivas.

Beskedet följer det nyligen avrapporterade regeringsuppdraget att ta fram ett underlag till handlingsplan mot narkotikadödligheten, och kommer mitt i det pågående regeringsuppdraget att utreda och föreslå lösningar för att konceptet take-home naloxon. Dessa parallella processer är en indikation på det tryck regeringen varit under att lösa naloxonfrågan, som för svensk narkotikapolitik åtnjuter en sällan skådad samsyn både i riksdagens socialutskott och bland vitt skilda aktörer som Svenska narkotikapolisföreningen och Brukarföreningarna.

Att Prenaxad nu får förskrivas är glädjande. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket slår fast att det finns ett godkänt läkemedel i Sverige avsett att användas utanför hälso- och sjukvård, samt att läkare har fri förskrivningsrätt och därmed kan förskriva läkemedlet direkt till patienten. Utbildning i vad som kännetecknar en överdos och hur naloxon ska administreras ska ges brett till både anhöriga och personer i patientens närmiljö.

Men det finns en rad genomförandeproblem med förslaget som riskerar att begränsa effekt av att naloxon nu blir tillgängligt i Sverige.

Låt oss förklara:

Runt en tredjedel av de som injicerar narkotika i Sverige nåddes via sprututbytet 2014/2015. Utöver sprututbyte och LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) har de som injicerar narkotika eller använder opioider få kontaktytor mot läkare med förskrivningsrätt. Dessa personer skulle vi potentiellt kunna nå. Men enligt Världshälsoorganisationens riktlinjer för utdelning av naloxon utanför hälso- och sjukvård som kom 2014, ska alla som riskerar att bevittna en överdos ha tillgång till läkemedlet. Alltså långt fler.

Prenaxad täcks heller inte av läkemedelsförmånerna och omfattas därför inte av högkostnadsskyddet. Vad en dos Prenaxad kommer att kosta i Sverige vet vi i dagsläget inte, men om vi jämför med Norge där priset ligger på cirka 1 000 norska kronor blir det tydligt att prissättningen kommer att utgöra ett hinder för en redan ekonomiskt utsatt patientgrupp.

För att säkra täckning av naloxon bland de som riskerar att bevittna en överdos, vilket krävs för att få en effekt på dödligheten, så bör:

•   Naloxon göras receptfritt så att det finns tillgängligt att köpa på apotek utan legitimationskrav.

•   Landsting och kommuner etablera samarbete med härbärgen, dagcentra, LARO-kliniker och sprututbyten för att tillhandahålla naloxon gratis utan legitimationskrav.

•    Samarbete etableras med brukarföreningarna för att nå dem som inte står i kontakt med sprutubyte eller LARO, samt för att ta fram utbildningsmaterial.

•    Polisens rutiner ändras så att de inte åker på överdoslarm, eftersom rädslan att lagföras för narkotikabrott avskräcker många från att ringa akutsjukvård vid misstänkta överdoser.

•    En så kallad ’good-samaritan-law’ införas – det vill säga att om en person som själv har brukat eller innehar narkotika och som bevittnar en överdos larmar akutsjukvård, kan hen inte dömas för narkotikabrott.

Regeringen har en ambition att genomföra naloxonutdelning utanför hälso- och sjukvården i enlighet med WHO:s riktlinjer från 2014. För att det ska vara möjligt måste ovan punkter uppfyllas för en långsiktig lösning. Annars riskerar vi att återigen tillgängliggöra en skademinimerande insats där potentialen att rädda liv är stor, men genomförandet brister och resultaten uteblir.

Det har vi inte råd med nu. Nu handlar det om att rädda liv.

Mikaela Hildebrand, redaktör för boken Dogmer som Dödar: vägval för svensk narkotikapolitik

Niklas Eklund, Ordförande Stockholms brukarförening och redaktör Dogmer som Dödar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev