fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Gör dietisten till grundbult i diabetesvården

Att prioritera bort det förebyggande arbetet är kostsamt och bidrar till att hälsoklyftorna ökar. Typ 2-diabetes kan till 90 procent förebyggas genom hälsosamma matvanor och mer fysisk aktivitet, skriver Dietisternas Riksförbund med anledning av Världsdiabetesdagen den 14 november.

Publicerad: 13 november 2018, 18:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Förebyggande insatserVårdkvalitetHälsaDiabetes

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet är grunden i all behandling vid typ 2-diabetes. Ett hälsosamt kostmönster och en aktiv livsstil innebär en kraftigt minskad risk att insjukna, och förebygger samtidigt hjärt-kärlsjukdom och vissa former av cancer. Hälsosamma levnadsvanor bidrar till ett hållbart samhälle och får många positiva bieffekter som bland annat leder till minskade vårdkostnader, bättre livskvalitet och fler friska år.

Kroniska sjukdomar, inte minst icke smittsamma sjukdomar (Non communicable Chronic Deseases, NCD), förbrukar en betydande andel av vårdens resurser. Arbetet med att förebygga följdsjukdomar har stor potential för hälsan och ekonomin, utifrån ett individuellt, nationellt och globalt hållbarhetsperspektiv. Det är både klokt och lönsamt att satsa på prevention och icke-farmakologisk behandling. Att prioritera bort arbetet med att erbjuda stöd för hälsosamma levnadsvanor är kostsamt och bidrar till att hälsoklyftorna ökar.

Att dietisten har en viktig roll i det förebyggande arbetet borde vara givet men det finns för få dietister i förhållande till behovet, och vården är inte jämlik. Beroende på var man bor kan det variera stort om – och i så fall hur – man erbjuds dietistkontakt.

Kunskap om kostbehandlingen och matvanornas betydelse är helt avgörande i all diabetesbehandling och det borde vara självklart att alla får möjlighet att träffa en dietist, både i samband med debuten och under det långsiktiga omhändertagandet. Patienten söker kunskap och det man hittar, till exempel på internet, stämmer ofta inte med den vetenskapliga evidensen. Dietisten kan ge svar på de många frågor om kost och matvanor som uppstår längs vägen, och är en kunskapsresurs i diabetesteamet. Det är viktigt att råden kring kost är samstämmiga, individanpassade och evidensbaserade, och syftar till långsiktig hälsa och välmående.

Dietisten är ett viktigt stöd för personer med diabetes. Även de som ligger i riskzonen för att utveckla diabetes kan göra mycket för att fördröja och till och med förhindra sjukdomen. Typ 2-diabetes kan till 90 procent förebyggas genom hälsosamma matvanor och mer fysisk aktivitet.

Dietisten är en resurs i arbetet för att förebygga diabetes. För personer som har nedsatt glukostolerans och ligger på gränsen för att insjukna i diabetes kan risken minska med 58 procent, främst genom viktnedgång och förändringar i levnadsvanorna.

Vid diabetes kan förbättrade levnadsvanor snabbt ge hälsovinster i form av en mer stabil och gynnsam blodsockernivå, och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och komplikationer såsom skador på ögon och njurar.

Dietisten är en viktig resurs för att patienten ska få tillgång till den kunskap som krävs för hållbart hälsosamma matvanor och egenvård vid diabetes.

Susann Ask, ordförande, Dietisternas riksförbund

Anna Stubbendorff, projektledare Levnadsvaneprojektet, Dietisternas riksförbund

Christin Anderhov Eriksson, projektledare Levnadsvaneprojektet, Dietisternas riksförbund

Om diabetes

➤ Minst 450 000 svenskar har diabetes, av dessa har 85-90 procent typ 2-diabetes. Det finns stort antal som har typ 2-diabetes utan att ännu veta om det. 8 av 10 med typ 2-diabetes har övervikt eller fetma.

➤ Tidig och intensiv behandling av diabetes minskar risken för diabeteskomplikationer, såsom njursvikt, ögonskador, nervskador och hjärt-kärlsjukdom.

➤ Diabetes kostar samhället över 20 miljarder kronor per år, främst i form av följdsjukdomar.

Källa:

Nationella diabetesteamet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev