Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ge sjuksköterskor betald specialistutbildning

Alla medborgare har rätt till en patientsäker vård med hög kvalitet, god omvårdnad och ett gott bemötande. Därför måste specialistkunskapen säkras hos sjuksköterskorna, vilket bäst görs genom att vi inför ett system med specialistsjuksköterskeutbildning på betald arbetstid, replikerar fyra kristdemokratiska landstingspolitiker och sjuksköterskor.

Publicerad: 8 april 2014, 10:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristKompetensutvecklingPatientsäkerhetSjuksköterskor

Ordföranden i Svensk sjuksköterskeförening, Ania Willman, skriver i en artikel i Dagens Samhälle 20 mars att fler specialistsjuksköterskor behövs för en säker vård. Vi kan inte annat än hålla med om detta uttalande. Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar nu och i framtiden. En sådan utmaning är bland annat att upprätthålla kompetensen för att ge patienterna en kvalitetssäker och god vård.

Sjuksköterskans unika kompetens går inte att ersätta med någon annan yrkesgrupp. Därför är det viktigt att yrket är attraktivt så att det hela tiden fylls på med nya sjuksköterskor, som får växa in i yrket i samspel med erfarna kollegor. Sjuksköterskeutbildningen ger en bred grund att stå på och öppnar upp möjligheter till många olika karriärvägar och specialiseringar. Dessvärre lider sjukvårdssverige stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och landstingen får allt svårare att rekrytera. Dessutom går många erfarna specialistutbildade sjuksköterskor i pension inom en snar framtid och det i hela Sverige.

För att lösa bristen på specialistsjuksköterskor anser vi kristdemokrater att det vore rimligt att sjuksköterskor kan få sin specialistutbildning på liknande villkor som de läkare som de arbetar sida vid sida med. Dessvärre är dagens studievillkor inte jämförbara med läkarnas, som genomför sin specialistutbildning (ST) under betald arbetstid. Med skiftande stöd från arbetsgivaren kan en sjuksköterska i dag tvingas att ta tjänstledigt och ta lån för att finansiera sina studier, vilket kan resulterar i ett sammanlagt inkomstbortfall på nästan en kvarts miljon kronor, enligt Vårdförbundets beräkningar.

Den blygsamma löneökningen efter avslutad utbildning innebär att en specialistsjuksköterska får arbeta mellan 9-19 år innan utbildningen har lönat sig inkomstmässigt sett. Vi kristdemokrater vill se ett system med betald specialistutbildning i likhet med läkarnas ST-utbildning. Detta skulle ge arbetsgivaren större möjlighet att planera för verksamhetens kompetensförsörjning utifrån det behov som de har inom sin verksamhet.

Medborgarna kommer nu och i framtiden kräva en patientsäker vård med gott ledarskap, hög kvalitet, god omvårdnad och ett gott bemötande. Därför måste specialistkunskapen säkras hos våra sjuksköterskor.

Birgitta Nordvall, kristdemokraterna, landstinget i Västerbotten

Gudrun Brunegård, kristdemokraterna landstinget i Kalmar

Elisabeth Kihlström, kristdemokraterna landstinget i Värmland

Birgitta Södertun, kristdemokraterna region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev