Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ge kvinnors hjärtan mer uppmärksamhet!

Under mars månad samlas tusentals kvinnor för att slå ett slag för en mer jämställd hjärtsjukvård och forskning. Kvinnohjärtat måste få större utrymme i medicinsk forskning. En färsk svensk studie visar att kvinnor har dubbelt så stor överdödlighet jämfört med män. Sannolikt beror det på att kvinnor, framförallt äldre, inte får den behandling som rekommenderas.

Publicerad: 10 mars 2018, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige i sviterna av en akut hjärtinfarkt, skriver Karin Schenck Gustafsson, Nanne Grönvall, Alexandra Charles von Hofsten och Lill Lindfors.

Foto: 1,6 miljonerklubben / Colourbox


Ämnen i artikeln:

Jämlik vårdForskningStatistik

Allt fler forskningsrön visar att könsskillnader inom medicinen, såsom skillnaden mellan ett manshjärta och ett kvinnohjärta, har stor betydelse för behandling och överlevnad. Det finns även skillnader när det gäller riskfaktorer och symtom vid hjärtinfarkt. År 2005 startade 1,6 miljonerklubben kampanjen Woman in Red. En kampanj som uppmärksammar kvinnohjärtat och samlar in pengar till klinisk forskning på kvinnohjärtat.

Woman in Red kampanjen strävar efter att fler kvinnor oavsett bakgrund, ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. Ett sätt är att sprida information om detta. Sex av tio dödsfall kan förebyggas med en bra livsstil (bra mat, regelbunden fysisk aktivitet och tobaksfrihet). Det är även viktigt att ta han om andra riskfaktorer exempelvis stress, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och övervikt. Hjärt-kärlsjukdom är en folksjukdom som inkluderar hjärtinfarkt och stroke. Det är en tio gånger vanligare dödsorsak bland kvinnor jämfört med bröstcancer, vilket  fortfarande inte är allmänt känt. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i kliniska studier och mycket forskning bedrivs fortfarande utan könsperspektiv. Ökade forskningsanslag leder till att fler liv kan räddas och att mer kunskap om hjärthälsa kan spridas till såväl allmänheten och yrkesverksamma som kvinnor.

Bland hjärt-kärlsjuka är akut hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken och varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige av detta. Alltför många i onödan. Även om de traditionella bakomliggande riskfaktorerna är desamma för män och kvinnor kan de ha olika betydelse för kvinnor och män. Kvinnor har även speciella riskfaktorer såsom havandeskapsförgiftning, diabetes under graviditeten, att sluta amma för tidigt, för tidigt klimakterium, hjärt-kärlkomplikationer efter bröstcancerbehandling. Riskfaktorer som fortfarande är relativt okända.

Symtomen vid hjärtinfarkt kan också skilja sig mellan könen. Upp till 40 procent av kvinnorna får plötslig andfåddhet, illamående, svår sjukdomskänsla  – istället för klassiska bröstsmärtor. Kvinnors  hjärtinfarkt kan vara  annorlunda än männens. De kan exempelvis ha en hjärtinfarkt utan kranskärlförträngning (stenos), eller med dissektion i ett kranskärl. En del anser även att de stressutlösta ”brustet hjärta” syndromet (Takotsubo) är en form av hjärtinfarkt. Kvinnor drabbas 5–8 år senare av hjärtinfarkt jämfört med män, vilket eventuellt kan bero på östrogenets skyddseffekter.

Det är mycket viktigt att såväl kvinnor som män och likaså hälso- och sjukvårdens beslutsfattare, ökar sin förståelse och kunskap om könsskillnader inom medicinen.

Att färsk statistik från det svenska hjärtregistret, SwedeHeart, visar att svenska kvinnor med hjärtinfarkt inte får rekommenderad behandling och därför har en överdödlighet (onormalt stor dödlighet statistiskt sett), som bland annat beror på att kunskapen om kvinnohjärtat fortfarande är otillräcklig, både inom forskning och bland allmänheten.

Trots dessa skillnader har hjärtforskningen i världen och i Sverige av tradition inte gjort skillnad på män och kvinnor – ibland inte ens haft könsuppdelad statistik.

Sverige behöver mer forskning på hjärt-kärlsjukdom och mer forskning med ett könsperspektiv!

Karin Schenck Gustafsson, professor och överläkare i kardiologi och internmedicin

Alexandra Charles von Hofsten, grundare/ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Nanne Grönvall, artist, ambassadör 1,6 miljonerklubben

Lill Lindfors, artist, ambassadör 1,6 miljonerklubben

Lisa Juntti-Berggren, professor och överläkare i endokrinologi

Eva af Trampe, överläkare i onkologi

Ewa Hellberg, specialist gynekologi

Nina Johnston, kardiolog och överläkare

Kerstin Brismar, professor och specialist i internmedicin, diabetologi och endokrinologi

Gunilla Bolinder, docent och överläkare, njursjukdomar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev