Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ge föräldrar till barn med diabetes rätt till vab

Den senaste tiden har allt fler föräldrar till barn med typ 1 diabetes runtom i Sverige nekats tillfällig föräldrapenning (vab) i samband med att barnet ska börja skola/förskola efter sjukdomsdebut. Detta är inte acceptabelt - det gäller en kronisk livshotande sjukdom, skriver Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD).

Publicerad: 3 juni 2016, 08:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Föräldrar till barn med diabetes behöver ett snabbt beslut från förvaltningsdomstolen; ingen ska behöva komma i kläm med Försäkringskassans strikta tolkning.


Ämnen i artikeln:

DiabetesSocialförsäkringarFörskolaSjuksköterskorBarnperspektivet

Bland annat har föräldrar till en 2,5 år gammal pojke i Örebro nekats ersättning efter att de kommit hem från sjukhuset. Eftersom förskolan behövde anställa en extra resurs fick föräldrarna vara hemma den första tiden och därefter vara tillsammans med sitt barn på förskolan för att inskola personalen.

Tyvärr hör vi från kollegor att detta fall inte är unikt utan att fler och fler familjer runt om i landet drabbas. Detta är inte acceptabelt. Typ 1 diabetes är en kronisk livshotande sjukdom och innan föräldrarna kan lämna sitt barn på skolan/förskolan måste personalen vara utbildad för att kunna ta ansvar för barnets egenvård den tid barnet vistas där.

Varje år insjuknar cirka 800 barn och ungdomar i Sverige i typ 1 diabetes. För dessa familjer blir det en stor omställning i livet. Barnet behöver få insulininjektioner och kontrollera blodsocker flera gånger dagligen. Före varje måltid ska blodsocker kontrolleras, kolhydratmängd beräknas och utifrån dessa värden ska en insulindos räknas ut och ges som injektion eller via en insulinpump.

Hänsyn måste också tas till insulinkänslighet som påverkas av stress, fysisk aktivitet, ålder, infektioner etcetera. Att få en perfekt anpassning av insulindoser är näst intill omöjligt att åstadkomma och svängningar i blodsockret är vanligt förekommande. De som vårdar barnet måste vara uppmärksamma på hur barnet mår och kunna agera både vid höga och låga blodsockernivåer.

Allt detta tar tid att lära sig och den första tiden efter insjuknandet behöver barnet ha en förälder hos sig. Hur lång den tiden är beror förstås på barnets ålder, mognad etcetera. En förälder behöver också vara med sitt barn på förskolan/skolan för att vårda det, parallellt med att personalen lär sig om egenvården. Det finns i dag inga resurser från vården att ha personal ute på skolorna för att lära upp skolpersonal, utan det mesta av denna undervisning sker av föräldrarna då de vårdar sitt barn under skoltid.

Att nu Försäkringskassan nekar föräldrar vab trots läkarintyg anser vi är oacceptabelt. Föräldrarna lägger ned ett stort arbete dygnet runt för att vårda sitt barn, och det är orimligt att de ska kunna lämna barnet på skola/förskola om det inte finns personal där som är utbildad att sköta barnets egenvård. Att ta semester för att kunna hjälpa sitt barn att komma tillbaka till skolan är inget alternativ.

Vi håller med Svenska Diabetesförbundet om att alla inte har råd att ta ledigt. Sveriges föräldrar till barn med diabetes behöver ett snabbt beslut från förvaltningsdomstolen; ingen ska behöva komma i kläm med Försäkringskassans strikta tolkning.

Ingela Bredenberg, ordförande Styrelsen för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD)

Ingela Lavin, barndiabetessjuksköterska Styrelsen för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev