tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ge bättre stöd till unga med psykisk ohälsa

Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är ett stort samhällsproblem. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm är väl utbyggd, men är ansträngd. Så ska det inte vara, skriver Anna Starbrink (L) och Lotta Edholm (L).

Publicerad: 20 juli 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UngaElevhälsaErsättningsreglerHälsaPsykisk ohälsaBarnPrimärvårdSpecialistvård

Det är svårt att föreställa sig något mer skrämmande, och frustrerande, än när ens barn mår dåligt. Alltför många barn och unga drabbas av psykisk ohälsa. Orsakerna är sannolikt flera, där både skolmiljön och samhällsutvecklingen spelar in. Men oavsett orsak måste samhället  växla upp och se till att alla barn och unga har tillgång till rätt stöd och rätt vård – i rätt tid. Liberalerna vill att alla barn och unga får leva sina liv till dess fulla potential.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm är väl utbyggd, men är i dag ansträngd. Så ska det inte vara. Väntetiderna är förvisso korta till den första kontakten med länets 20 BUP-mottagningar. Men många beskriver ett problem med kontinuitet och uppföljning. Mycket tyder också på att den så kallade första linjens vård och stöd: den som ska erbjudas inom primärvården och skolhälsovården inte alltid är tillgänglig. Detta leder till att barn och unga får vänta på vård, samtidigt som trycket på BUP-mottagningarna ökar.

BUP ska ha förutsättningar att arbeta med de barn och unga som behöver specialistpsykiatri, då krävs kontinuitet och ändrade ersättningssystem. Primärvården och skolhälsovården måste få förutsättningar att öka sitt arbete för att förebygga och hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa. Liberalerna i Stockholms stad och Stockholms läns landsting vill med fyra åtgärder förbättra vården för barn och ungas psykiska hälsa:

Bygg ut den psykiska hälsovården för barn. Den första linjens psykiatri har byggts ut i Stockholm. På ett 40-tal mottagningar i länet finns därmed nu ett specialiserat uppdrag inom barn- och ungdomspsykiatri. Liberalerna vill att denna kompetens ska utökas så att alla enkelt kan vända sig till teamet hos sin fasta husläkare eller barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vid risk för psykisk ohälsa. Detta skulle möjliggöra för fler att få hjälp tidigare. Behandling av psykisk ohälsa ska vara en självklar del av den övriga hälsovården.

Fast vårdkontakt och individuell vårdplan. Vi vill se över hur resurserna styrs till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Barnet som patient och föräldrar som vårdnadshavare ska känna en kontinuitet under hela behandlingen. Därför ska alla ska kunna få en fast vårdkontakt hos BUP.

Stärk skolhälsovården med team för psykisk ohälsa. Trygghet och studiero har visat sig vara viktigt för att förebygga psykisk ohälsa hos skolelever. Men elevhälsan i skolan måste också uppvärderas för att möte den ökade psykiska ohälsan.  Tillgången till kuratorer och psykologer varierar kraftigt mellan olika skolor i dag. Det duger inte. Alla skolor ska ha både kurator och psykolog tillgänglig i sitt elevhälsoteam för att kunna arbeta förebyggande och sätta in hjälp snabbt.

Förtydliga vad som är skolornas och landstingets ansvar. Barn och unga måste kunna fångas upp i tid, innan deras ohälsa växer. Men den specialiserade psykiatriska vården ska också kunna fokusera på rätt patienter. Gott samarbete mellan BUP, primärvård och elevhälsa är viktigt, så att varje elev får rätt hjälp.  Vi Liberaler i Stockholms läns landsting och i Stockholms stad vill initiera ett fördjupat samarbete som ger fler barn och ungdomar tillgång till rätt insatser i rätt tid.

Den växande psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. De barn och unga som behöver stöd, hjälp och vård ska enkelt kunna hitta till och få det stöd de behöver. Barn och deras föräldrar ska vara trygga i att hjälpen finns att få. Den tryggheten är en stor frihet.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L) Stockholms läns landsting

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev