Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Stefan Jutterdal: Fysioterapeuter kan lösa landstingens underskott

Landstingens ekonomiska underskott kan minskas om fysioterapeuter används bättre inom hälso- och sjukvården. Därför uppmanar vi landstingen att ta tillvara den kraft som fysioterapeuterna besitter och de goda exempel som finns.

Publicerad: 27 mars 2015, 10:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdFunktionsnedsättningFolkhälsoarbete

20 av 21 landsting brottas mot underskott i sina hälso- och sjukvårdsbudgetar och sparpaket väntar bland annat i Dalarna, Västernorrland och Västerbotten, skriver Dagens Samhälle i veckans nr (12).

Om landstingen inte ska tvingas till skattehöjningar framöver handlar det om effektiviseringar. Här finns det ett gyllene tillfälle i varje landsting att använda de resurser som finns i fysioterapeuters kompetens på ett bättre sätt.

Lågt räknat handlar vart tionde besök hos allmänläkare om smärta och problem med rörelse- och stödjeorganen. Om dessa patienter besöker en fysioterapeut direkt, vilket är möjligt då det är remissfritt i hela landet, frigörs resurser. Ett besök hos fysioterapeut kostar mindre än hälften av ett besök hos en allmänläkare. Beräkningar som fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna gjort visar att det lågt räknat handlar om minst en miljard kronor årligen som kan frigöras. Goda exempel på detta finns bland annat i Skåne och Västerås med tids- och kostnadsbesparingar som resultat när fysioterapeuten är primär bedömare och där patientens upplevelse och samverkan med övriga i det multiprofessionella teamet är centralt. Alltså en bättre och effektivare hälso- och sjukvård!

Det finns också pengar att hämta genom förebyggande hälsoarbete och effektiviseringar av vården av de mest sjuka äldre. Enligt artikeln i Dagens Samhälle söker 15 procent av de utskrivna patienterna över 65 år vård igen inom en månad. Mycket vittnar om att äldre i dag är övermedicinerade och undertränade. Vanligaste orsaken till skador hos äldre är fallskador, vilket i sin tur ofta beror på nedsatt balans- och gångförmåga. Fysisk träning förebygger bevisligen fall. Det finns god evidens för att strukturerad fysisk träning inte bara minskar fallrisken utan även förbättrar hälsan i stort. Anpassad träning kan utföras hela livet. Fysioterapeuter, med sin specialistkunskap, har viktig kompetens i det förebyggande arbetet.

Svensk fysioterapi är världsledande på många områden och fysioterapeutisk forskning har tagit rejäl fart under de senaste 20 åren. Det finns starkt stöd för att den som får professionell vägledning av en fysioterapeut har större chans till bättre funktionstillstånd och en bättre hälsa än den som inte får det. Anledningen är, helt enkelt, att fysioterapeuter är skolade att såväl träna människor med funktionshinder som att träna för att förbygga skador och ohälsa. Fysioterapeuter har även ett synsätt som tar till vara och underlättar individens förmåga till fysisk aktivitet.

Således kan hälso- och sjukvården även spara pengar om personer med funktionshinder i högre utsträckning erbjuds förebyggande fysioterapi och träning i stället för att invänta kostnadskrävande behandlingar.

Därför uppmanar vi landstingen att ta tillvara den kraft som fysioterapeuter besitter och de goda exempel som finns. Det kommer visa sig att det lönar sig, både för patienterna och ekonomin.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stefan Jutterdal

Senior rådgivare med mångårig ledarerfarenhet från regioner och fackförbund

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev