Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Framöver ska alla vårdgivare utbilda ST-läkare

Ja, Stockholm behöver fler specialistläkare och SLL har därför redan utökat utbildningsplatserna. Hälso- och sjukvårdsnämnden har dessutom fattat beslut om att all landstingsfinansierad sjukvård, oaktat driftsform, ska delta i utbildning på både grund- och specialistnivå, skriver personallandstingsrådet Peter Carpelan (M).

Publicerad: 8 maj 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LäkareVårdkvalitetStockholm

REPLIK Paolo Bonazza och Gabriella Schanning från Sveriges yngre läkares förening (SYLF) skriver i Dagens Samhälle att bristen på specialistläkare inom allmänmedicin försämrar vården och efterlyser fler utbildningsplatser. Jag håller med.

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare med nästan 45 000 medarbetare. Merparten av dessa arbetar inom hälso- och sjukvården. Som ansvarigt personallandstingsråd har jag under den senaste mandatperioden intensifierat arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna i landstinget. Ett arbete som under flera år har varit eftersatt.

2016 fattade landstingsfullmäktige ett beslut om en övergripande kompetensförsörjningsstrategi, som pekar ut kompetensförsörjning, utbildning, vidareutbildning, lönebildning samt ledarskap som prioriterade områden där vi som arbetsgivare kan och måste bli bättre. Strax innan sommaren 2017 kompletterades strategin med en konkret handlingsplan med 32 uppdrag som sjukvårdsverksamheterna behöver verkställa fram till 2019.

Två av uppdragen i handlingsplanen går ut på att införa en samordnad rekrytering för läkarnas allmäntjänstgöring (AT) för att motverka informella anställningsförfaranden och att införa en enhetlig längd på AT om 18 månader. Åtgärderna syftar till att korta vägen till legitimation och därmed påskynda vägen till läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST).

Stockholms läns landsting ska som en del av handlingsplanen även ta fram en modell för att bättre kunna prognostisera landstingets behov av specialistläkare inom respektive bas-, gren- och tilläggsspecialitet.

Som en del av Alliansens budget för 2018 har vi därutöver beslutat att utöka AT-tjänsterna från dagens cirka 200 tjänster till 300 tjänster per år. ST-tjänsterna utökas redan innevarande år med cirka 80-85 stycken varav merparten, 50 tjänster, anvisas till bristspecialiteten allmänmedicin. Övriga tjänster ska i första hand gå till andra bristspecialiteter såsom akutsjukvård, allergologi och psykiatri. I dagsläget har vi cirka 2000 pågående ST-tjänster i landstinget fördelade över nästan 60 specialiteter.

Det som bekymrat mig mest under mandatperioden är den tröghet som funnits att få privata aktörer att medverka i såväl verksamhetsförlagd utbildning för våra studenter som i läkarnas AT- och ST-tjänstgöring. Bonazza och Schanning har helt rätt i att besluten om obligatoriskt deltagande i utbildning redan borde ha tagits.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att all landstingsfinansierad sjukvård, oaktat driftsform, ska delta i utbildning på både grund- och specialistnivå. Det är det enda sättet landstinget, som arbetsgivare, tillsammans med sjukvårdens medarbetare kan säkerställa att framtidens kollegor får den utbildning och färdighet som till exempel en läkare eller sjuksköterska behöver i den kliniska vardagen.

Framöver ser jag ett behov att utifrån landstingsövergripande behovsanalyser utöka antalet AT- och ST-tjänster ytterligare. Som ansvarigt personallandstingsråd är min absoluta strävan att Stockholms läns landsting ska vara självförsörjande på den kompetens vi behöver för att klara av den dagliga driften från det största akutsjukhuset till den minsta vårdcentralen.

Vi behöver bland annat öka förståelsen för att dimensioneringen av ST-tjänster behöver baseras på hela landstingets faktiska behov av specialistläkare inom respektive specialitet. För att nå dit behöver vi alla hjälpas åt. I det arbetet har SYLF och specialitetsföreningarna viktiga roller att spela.

Peter Carpelan, personallandstingsråd (M), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News