Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Framgångsrik hiv-prevention under attack”

Den rödgröna regeringen äventyrar många års effektivt arbete för hiv och STI-prevention genom att halvera statsbidraget. Det är en synnerligen dålig utveckling, skriver fyra moderater.

Publicerad: 1 november 2016, 08:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige är det första land i världen att ha uppnått UNAIDS:s och WHO:s 90-90-90-mål avseende hiv, nu är det arbetet under attack, menar moderater.

Foto: Izabelle Nordfjell, TT


Ämnen i artikeln:

SmittskyddModeraternaFolkhälsoarbeteHBTQFolkhälsa

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) väljer i nästa års budget att nästintill halvera statsbidraget för hiv och STI-prevention och ger heller inte någon förklaring till hur arbetet med hiv och STI-prevention genom ideella organisationer och kliniker ska kunna fortsätta. Hur kommer de uppnådda målen att kunna bibehållas med en halvering av statsbidraget? En halvering som dessutom enligt berörda organisationer kommer som en blixt från en klar himmel.

Folkhälsomyndigheten, som fördelar anslaget, har redan tagit emot ansökningar ur medlen för nästa år, men har inte fått några besked från regeringen om hur de ska behandla ansökningarna. Regeringen har i budgetpropositionen inte gett några direktiv och Gabriel Wikström (S) har varit tyst. Vi ser redan hur ideella och landstingsdrivna verksamheter planerar för nedskärningar eller nedläggning, däribland det oerhört värdefulla arbete som bedrivs riktat mot barn och ungdomar som bär på hiv inom nationella hiv-skolan.

Sverige har haft en framgångsrik prevention av hiv och behandling av hiv-positiva. Detta har resulterat i att Sverige är det första landet i världen att ha uppnått UNAIDS:s och WHO:s 90-90-90-mål avseende hiv. Nu är det framgångsrika arbetet under attack från den rödgröna regeringen.

Målet innebär att 90 procent av ett lands hivpositiva befolkning har diagnostiserats, minst 90 procent av dessa får behandling och minst 90 procent av de som behandlas har efter sex månader en virusnivå så låg att den inte går att upptäcka i ett laboratorietest. I Sverige har 90 procent av personer med hiv diagnostiserats, men hela 99,8 procent av dem står under framgångsrik behandling och över 90 procent av dessa har en virusnivå som inte går att upptäcka, vilket ger en effektiv hiv-prevention och ett bättre liv för personer som lever med hiv.

Orsakerna till dessa resultat är en framgångsrik preventiv verksamhet, direkt tillgång till kostnadsfri behandling för alla nyupptäckta och en lagstiftning som tvingar laboratorier och kliniker att rapportera nya hiv-fall samt följa upp dessa. Detta har möjliggjorts genom det statsbidrag som tidigare regeringar, inte minst Alliansen, har prioriterat.

Fredrik Saweståhl, förbundsordförande Öppna moderater – Moderaternas hbt-förbund

Marcus Sköld, 2:a vice distriktsordförande Öppna Moderater Stockholm

Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M), utrikesutskottet

Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (M), EU-nämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev