Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

FP vill storsatsa på IT i vården

Folkpartiet vill att vårdpersonalen ska jobba smartare. Dokumentation och uppföljning är viktigt inom vården men tar i dag för mycket tid, bland annat på grund av att IT-systemen är bristfälliga.

Publicerad: 12 augusti 2014, 03:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetSjukhusLiberalerna

Sverige är ett av de länder som har högst läkartäthet. Sedan 70- talet har antalet läkare nästan fyrdubblats, men i debatten talas om läkarbrist – vilket har sina förklaringar. Sverige är nämligen samtidigt ett av de länder där läkarna tar emot minst antal patientbesök. Sjukhusläkare i Sverige tar till exempel bara emot 437 besök i snitt på ett år, eller färre än två per arbetsdag. I jämförda länder är siffran 2 000 patientbesök per läkare och år.

Mer än hälften av läkarnas tid går åt till annat än patientarbete. Mer än var tredje läkare anser dessutom att de ofta eller mycket ofta utför uppgifter som kan göras av annan personal.

En stor förklaring till läkarnas förlorade patienttid är bristfälliga IT-system. Komplicerade inloggningsförfaranden och system som inte är kompatibla med varandra gör det administrativa arbetet tungrott. Signeringar, dubbeldokumentation och inrapportering till nationella kvalitetsregister tar också tid från vården. Utan tvekan är dokumentation och uppföljning en nödvändig del av vårdens kvalitetsarbete men tar helt enkelt för mycket tid, inte bara för läkare utan också för sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Något är fel i vårdens sätt att organisera arbetet och hur man använder vedertagen informationsteknik.

Folkpartiet har tillsammans med Alliansen sjösatt ett stort investeringsprogram för att rusta upp och bygga ut sjukvården rent fysiskt: 42 miljarder investeras i nya och ombyggda sjukhus. För att fortsätta rusta sjukvården för framtiden behövs även ett ambitiöst upprustningsprogram för vårdens administrativa stöd och IT. Det kommer att kräva miljardinvesteringar de kommande åren, men är väl investerade pengar eftersom det har förutsättning att frigöra mycket tid från vårdens medarbetare som då kan lägga sin tid på patienterna, inte tangenterna.

Vi måste bli bäst på att använda IT:s möjligheter i vården. Folkpartiet har en rad förslag på hur vården kan stimuleras till att jobba smartare och mer processeffektivt. Till skillnad från Miljöpartiet vill vi inte höja Sveriges högsta landstingsskatt och bara skicka ut mer pengar till vårdenheterna eller släppa kostnadskontrollen. Till skillnad från Socialdemokraterna tror vi inte att lösningen ligger i en stor, central kommission – lösningen finns betydligt närmare vårdens vardag.

Vi vill skapa förutsättningar för att jobba smartare och därigenom mer resurssnålt. Vårdens personal ska alltid ha rätt resurser för att kunna jobba på toppen av sin kompetens. Då krävs ett kraftfullt administrativt stöd, med administrativa proffs och IT-stöd.

Gör en storsatsning på att rusta upp vårdens administrativa resurser och system. Utöka anslagen till vårdens IT-system för att lösa akuta IT-problem och utveckla nödvändiga standardrutiner som är eftersatta. Se till att all vårdpersonal får möjlighet att skaffa den IT-kompetens som de behöver för just sitt jobb.

Skapa ett tydligt administrativt stöd med de medicinska sekreterarna i en central roll. Vi behöver utbilda fler och anställa fler medicinska sekreterare – vårdens administrativa proffs.

Bland konkreta, större och mindre åtgärder är att ta bort alla onödiga inloggningar, signeringar och dubbeldokumenteringar. Inför automatisk rapportering till alla kvalitetssystem. Inför en IT-ansvarig på varje klinik. Förbättra rutiner kring intygshantering och högkostnadsskydd. Skapa gemensamma vårdplatssystem och schemaläggningssystem. Se över journal- och patientinformationssystem.

En storsatsning på IT och på utbildning av vårdens personal gör vården smartare och frigör mer tid för patienten – det är vad effektivisering i hälso- och sjukvården handlar om.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, gruppledare (L)

Hans Åberg, landstingsledamot (FP) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev