Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Fortsätt utred alla självmord inom vården

Socialstyrelsen har tagit bort bestämmelsen om att självmord begångna av patienter inom vården ska anmälas till IVO. Men samtliga självmord och självmordsförsök bör utredas för att öka kunskapen om hur vi kan förebygga dem, skriver Karin Rågsjö (V), socialpolitisk talesperson.

Publicerad: 9 november 2015, 12:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Så hur tänkte Socialstyrelsen? Hur gynnar detta de individer som far illa på grund av psykisk ohälsa?


Ämnen i artikeln:

SjälvmordPsykiatriSocialstyrelsen

Självmord är ett folkhälsoproblem som drabbar hårt. Under 2013 dog fler än 1 600 personer av självmord i Sverige.

Av dödsorsaksregistret framgår att 40 till 50 ungdomar under 20 års ålder tar sina liv varje år. Självmord är också den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15 till 44 år och för kvinnor i samma åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer.

Självmord kan förebyggas om vi lär oss se tecken och har en bra och offensiv vård. Samt om vi nationellt kan följa statistiken för att kunna rikta resurserna där de behövs mest.

År 2008 antog riksdagen åtgärdsområdena i förslaget till ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Ett av målen var: ”Samtliga självmord inom hälso- och sjukvården eller i anslutning därtill ska anmälas. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bör regelbundet sammanställa och analysera inrapporterade självmordshändelser med resultatåterföring till vård- och omsorgsgivarna”.  Detta för en bra nationell uppföljning, bland annat.

Nu har Socialstyrelsen tagit bort specialbestämmelsen om att vårdskador vid självmord begångna av patienter inom främst psykiatrin ska anmälas till IVO.

Enligt den nya föreskriften om utredningar av vårdskador ska anmälningar nu göras endast om det finns misstankar om att ett självmord eller självmordsförsök beror på att vården gjort något fel.

Den nya föreskriften om utredning av vårdskador har ingen obligatorisk anmälan av samtliga självmord. Detta kommer ske från den första januari 2016. Vilka gynnas av det?

Patienterna? Anhöriga? Eller ansvariga läkare?

Varifrån kom kraven på att ta bort sjukvårdens skyldighet att anmäla alla självmord som begås i och i samband med vården? Detta under ett år då media har varit fylld av rapporter från en psykiatri där personalbrist och rapporter om brister i vården är legio.

Den nya föreskriften ska enligt Socialstyrelsen stödja sjukvårdens aktiva och systematiska arbete med att förstärka patientsäkerheten.

”Ett systemtänk ska ersätta jakten på läkare och annan personal som brister” Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem.

Det är många; patienter, anhöriga och vänner som vet hur det känns när en anhörig mår så dåligt att det kan befaras att personen ska begå självmord. Då krävs alla insatser. Då ska ingen bli nekad vård, samtal, medicinsk behandling eller inläggning. Ändå sker det.

Samtliga självmord eller självmordsförsök borde utredas för att öka kunskapen om hur vi kan förebygga dem.

Så hur tänkte Socialstyrelsen? Hur gynnar detta de individer som far illa på grund av psykisk ohälsa? Hur blir de stärkta och får sina rättigheter tillgodosedda?

Hur ska självmorden följas upp? Hur ska vi ha nationell koll? Har ni fört dialog med de organisationer som arbetar med psykisk ohälsa? Med anhörigföreningar?

Såväl Svenska Psykiatriska föreningen som en chefsgrupp med anknytning till Sveriges Kommuner och Landsting tyckte 2012 att Socialstyrelsen var på rätt spår. De ansåg att lex Maria-anmälningarna fick för stor uppmärksamhet i media och att personer som tagit livet av sig ofta kunde identifieras och att det ökade bördan för anhöriga.

Jag har svårt att utläsa syftet med ändringen.

Svårt att förstå hur det ska gynna de som gör självmordsförsök och deras anhöriga. Men Socialstyrelsen har säkert ett rimligt svar.

Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson (V)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev