lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Försvaga inte vår röst för drogprevention!

Om Stockholms stad lämnar ECAD riskerar organisationen att bli en svagare röst för drogprevention samt förlora sin viktiga roll i kampen mot en stark och växande cannabisindustri, skriver 21 svenska och internationella debattörer.

Publicerad: 17 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

ECAD är en viktig global röst för prevention, varnar 21 debattörer i ett öppet brev till Stockholms stad.


Ämnen i artikeln:

BeroendevårdMissbruksvårdHur bekämpar vi drogerna?HälsaNarkotika

Följande är ett öppet brev till:

■ Karin Wanngård, kommunstyrelsens ordförande, Stockholm
■ Åsa Lindhagen, Socialborgarråd, Stockholm
■ Sara Pettigrew, Styrelseledamot i ECAD för Stockholm stad

Avsändarna av detta brev är bekymrade över Stockholms stads planer på att lämna European Cities Against Drugs, ECAD, en organisation som Stockholm bildade. En av huvudanledningarna som Stockholms stad anger för att lämna organisationen är att ECAD förlorat betydelse internationellt.

Vi vill därför bidra med några reflektioner kring ECAD från vårt perspektiv, med utgångspunkt från länder runt om i världen.

ECAD är en viktig global röst för prevention. Vissa argumenterar att prevention inte fungerar eller att vi ska satsa mer av våra begränsade resurser på att lindra effekterna av narkotika istället för att investera i prevention. Genom att lyfta fram konkreta exempel från medlemsstäderna har ECAD visat att prevention är effektivt och därmed lagt fram reella argument för att prevention fungerar.

Prevention adresserar narkotikaproblemets rot genom att förhindra, eller försena, användning av narkotika. Det innebär enorma besparingar för samhällen och länder runt om i världen. Det är därför avgörande att vi investerar i prevention och att ECAD behöver fortsätta att lyfta behovet av prevention i den internationella debatten. Det är alltför få aktörer från det civila samhället som kan visa goda exempel från kommunal nivå.

ECAD har även haft en viktig roll i att nyansera debatten om rättsväsendets och hälso- och sjukvårdens roll i narkotikapolitiken. Narkotikapolitik är inte ett val mellan rättsväsendet eller hälso- och sjukvård, istället måste vi hitta vägar för att effektivt använda systemen ihop, med målsättningen att minska narkotikaanvändandet, öka tillgängligheten och genomförandet av behandling samt samtidigt begränsa fängelsestraff. Det finns många exempel på sådana åtgärder och program som implementerats på lokal nivå av ECAD:s medlemsstäder och som ECAD lyft fram i den globala debatten.

Till sist vill vi även framhäva att ECAD spelar en viktig roll i kampen mot kommersialiseringen av cannabis och en stark och växande cannabisindustri. I USA har tre stater och District of Columbia legaliserat cannabis i berusningssyfte. Kalifornien och fyra andra stater röstar om liknande lagförslag i november. Resultatet av de delstatliga folkomröstningarna i USA kommer att påverka de europeiska städerna. Vi kan redan nu se en utveckling åt samma håll i Europa. I till exempel Nederländerna diskuterar parlamentet att legalisera produktionen av cannabis.

Vi uppmanar därför Stockholm att fortsätta vara aktiva i ECAD. Att lämna ECAD skulle lamslå organisationen och begränsa möjligheterna för ECAD att arbeta mot kommersialiseringen av cannabis och andra droger på den europeiska marknaden.

ECAD bygger på, och främjar utvidgningen av, den svenska restriktiva narkotikapolitiken som kopplar det straffrättsliga systemet med hälso- och sjukvården, men som sällan använder fängelse.

Robert L. DuPont, MD, President, Institute for Behavior and Health, Former Director, National Institute on Drugs Abuse, USA

Linda Nilsson, Global voice of prevention, Civil Society Task Force for UNGASS 2016

Sven-Olov Carlsson, International President, World Federation Against Drugs

Boro Goic, Chairman, Recovered Users Network

Asia Ashraf, Hubert H. Humphrey Alumni, Head of Psychology Department and Director Rehabilitation, Sunny Trust, Pakistan

Mike Sabin, Former Member of Parliament, New Zealand

Jo Baxter, Executive Director, Drug Free Australia, Australia

Solomon Rataemane, Professor, Head Department of Psychiatry, Sefako Makgatho Health Sciences University (SMU), South Africa

Jon Sigfusson, Director, Youth in Europe – A Drug Prevention Program, Iceland

Inga Dora, CEO, Icelandic Centre for Social Research and Analysis, Iceland

Bertha KMadras, PhD, Professor, Dept. of Psychiatry, McLean Hospital, Harvard Medical School, USA

Carmen Fernandez, General Director, Centros de Integracion Juvenil, A.C., Mexico

Mina Gerhardsen, Secretary General, Norwegian Policy Network on Alcohol and Drugs, Norway

Stig-Erik Sørheim, Chair EURAD – A network for prevention, treatment and recovery, Global coordinator Drug Policy Futures

Hans Lundborg, Ambassador, Former Chair of the Commission on Narcotic Drugs, Sweden

Antonio Maria Costa, Former Executive Director, United Nations Office on Drugs and Crime

Kevin A.Sabet, Ph.D., President, Smart Approaches to Marijuana, Director, Drug Policy Institute,

University of Florida, President, Policy Solutions Group, USA

Neil McKeganey, Ph.D., Director, Centre for Substance Use Disorder, UK

Patrick J. Kennedy, Former U.S. Representative and Honorary Advisor, Smart Approaches to Marijuana, USA

Yvonne Thunell, Chairman, Mentor International, Mentor Sverige, Sweden

Robert L. DuPont, president, Institute for Behavior and Health, Former Director, National Institute on Drugs Abuse, USA

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev