Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Första linjen lyfter barns och ungas psykiska hälsa

Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har samtliga ett ansvar för att barn och unga utvecklas och mår bra. Nu behövs en gemensam bild av vad »första linjen« för barn och ungas psykiska hälsa ska erbjuda i form av bedömning, insatser och uppföljning, skriver Ing-Marie Wieselgren, samordnare för frågor om psykisk o-/hälsa på SKL.

Publicerad: 24 november 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Andelen barn som skrivs in på sjukhus på grund av psykisk ohälsa har mer än fördubblats de senaste 20 åren.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaPsykiatriSKRElevhälsa

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i. Det är den bild som ofta förmedlas i internationella undersökningar. Trots det finns tecken på att ungdomar i Sverige mår allt sämre, psykiskt.

Registerstudier visar exempelvis att andelen barn som skrivs in på sjukhus på grund av psykisk ohälsa mer än fördubblats under de senaste 20 åren, både bland pojkar och flickor.

Ingen kan med säkerhet säga vad den negativa utvecklingen beror på men ofta nämns faktorer som skolreformer, individualisering, skärmtid, ungdomsarbetslöshet och osäkra anställningsformer som delar av en förklaring.

Sveriges Kommuner och Landsting har i överenskommelse med staten bedrivit utvecklingsarbete tillsammans med flera orter landet i syfte att erbjuda rätt hjälp i rätt tid och på rätt nivå.

I de flesta län är väntetiden lång till den specialiserade barnpsykiatrin, BUP. Väntan riskerar att förvärra barnens och ungdomarnas problem, samtidigt skulle många kunna bli hjälpta med betydligt enklare insatser om de ges tidigt.

Utvecklingsarbetet har därför fokuserat på att skapa en »första linje« för barn och ungas psykiska hälsa. Vår metod är att stödja kommuner och landsting att bygga vidare på det som redan fungerar bra.

Därför kan första linjen se ut olika ut beroende på om uppdraget getts till primärvård, socialtjänst, BUP, elevhälsa, ungdomsmottagning, familjecentral eller flera av dessa.

Första linjens insatser ges tidigt i livet eller tidigt i ett förlopp och ska vara lättillgängliga, exempelvis genom att barn och unga själva kan söka hjälp eller ta sig till en verksamhet nära sin vardagsmiljö. Det skapar också goda förutsättningar för kontinuitet i de fall där det krävs längre kontakt eller uppföljning.

Målet är bra bedömning och bra hjälp snabbt. Första linjens expertis bör också säkerställa att hjälp- och stödinsatser från olika aktörer bildar en helhet och förstärker varandra, till exempel genom goda samarbetsformer.

Var ansvaret ligger för att ge första linjens insatser är inte tydligt reglerat i lag. Inte heller finns vägledning från myndigheterna om vad verksamheten bör erbjuda i form av bedömning, insatser eller uppföljning.

För att stödja utvecklingen har »Uppdrag Psykisk Hälsa« tagit fram ett dokument som blir startskottet för en diskussion med myndigheter och professionsföreningar om första linjens målgrupper och insatser.

Eftersom förutsättningarna är olika i olika delar av landet går dokumentet inte in på hur arbetet ska organiseras lokalt. Men går utvecklingstakten inte framåt kan man på sikt tänka sig likriktande nationella lösningar.

Tänkbart är då att statliga incitament ges för att första linjens insatser för barn och ungas psykiska hälsa ska erbjudas av barnhälsovård, familjecentral, elevhälsa och ungdomsmottagning beroende på barnets eller ungdomens ålder.

Föreningar och myndigheter är inbjudna till en dialog om materialet den 19 januari 2016. Syftet är att skapa en gemensam nationell definition av första linjen.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL, samordnare för frågor om psykisk o-/hälsa på SKL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev