Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Förbättra kol-vården via Skånemodellen

En certifiering av astma/kol-mottagningar kan säkra att primärvården verkligen följer de nya nationella riktlinjerna för astma och kol. Region Skåne visar vägen med ökad trygghet hos patienterna och färre besök på akutmottagningarna – nu måste fler landsting och regioner använda samma modell, skriver Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung.

Publicerad: 24 november 2015, 09:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Definiera vad som krävs för att en mottagning ska få kallas en astma/KOL-mottagning.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Lungsjukdomen kol är i dag den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödsfallen har nästan fördubblats på tio år och nu dör fler i kol än i både bröstcancer och prostatacancer. Ungefär 500 000 svenskar har kol, men bara cirka 100 000 av dem har fått diagnos. Mörkertalet är alltså mycket stort. Det finns ingen bot mot kol – men det finns behandling och råd som kan lindra sjukdomssymtomen, öka livslängden och bidra till en bättre livskvalitet. Därför är det viktigt att kol diagnostiseras.

Socialstyrelsen har nu presenterat nya nationella riktlinjer för astma och kol, för första gången sedan 2004. Riktlinjerna ger tydliga behandlingsrekommendationer och ska fungera som vägledning för beslutsfattare. Att de nya riktlinjerna har tagits fram är positivt, men behandlingsskillnaderna inom enskilda landsting och mellan landsting fortfarande är stora. Det som är avgörande för att vi ska få en bra kvalitet på kol-vården är att definiera vad som krävs för att en mottagning ska få kallas en astma/kol-mottagning. När kravspecifikationen nu ska utarbetas bör man rikta ljuset söderut och göra som i Skåne. Där har man infört certifiering av primärvårdens astma/kol-mottagningar med en tydlig kravlista för vad vårdcentralen måste erbjuda för att få kallas en astma/kol-mottagning:

■ en högskoleutbildad sjuksköterska inom astma/allergi/kol 
■ att vårdcentralen har en tidsbeställd mottagning, 
■ strukturerad patientutbildning, 
■ att den erbjuder tobaksavvänjning och 
■ registrerar i Luftvägsregistret, ett nationellt kvalitetsregister som möjliggör forskning och utgör uppföljnings- och behandlingsstöd.

Det ska även finnas en medicinskt ansvarig specialist i allmänmedicin och personalen ska ha tagit ett så kallat spirometrikörkort för att kunna tolka spirometriresultaten. En viss medicinsk utrustning och en etablerad samverkan med sjukgymnast ska också finnas. Den vårdcentral som har certifierats får en ersättning på 20 000 kronor per år och registreras på 1177/Vårdguiden.

När certifieringsprojektet i Region Skåne startade den 1 januari 2014 var endast nio av Skånes 154 vårdcentraler redo för certifiering. Nu är antalet drygt 60 och fler är på väg. På ungefär ett år har antalet astma-kol-utbildade sjuksköterskor fördubblats i Region Skåne, liksom antalet personer som arbetar med rökslutarstöd. Och vården de erbjuder ger gott resultat: en mätning från december 2014 till augusti 2015 visade en stor skillnad mellan certifierade respektive icke-certifierade enheter. Endast 64 akutbesök med försämringsperioder i kol-sjukdomen gjordes av patienter som var listade på de certifierade enheterna, medan 660 akutbesök gjorde av patienter från de icke-certifierade enheterna. De certifierade enheterna i Malmö har 15 procent av befolkningen listade – men deras patienter gör bara nio procent av de akutbesök som uppstår på grund av akuta kol-försämringar.

Kvalitetssäkrade vårdcentraler ger färre akutbesök, vilket sparar både mänskligt lidande och pengar. Nu behöver fler landstingspolitiker få upp ögonen för Region Skånes certifieringssystem och utforma kravspecifikationerna efter samma modell.

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev