Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Förbättra innovationsklimatet i den svenska sjukvården

Innovationer inom healthcare-sektorn hanteras olika runt om i Europa. Sverige kan lära av andra länders ansträngningar för att förbättra innovationsklimatet.

Publicerad: 7 maj 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Innovation

Regeringens forskningsproposition pekar ut life science som ett fokusområde. Vissa kritiker menar att propositionens förslag är efterlängtade, men otillräckliga: Akademisk forskning stärks, men åtgärder för kommersialisering och nyföretagande saknas.

Innovation i healthcare hanteras olika i Europa. Sverige har därför något att lära av andra länders ansträngningar för förbättrat innovationsklimat. Vasco Advisers har på uppdrag av LIF - de forskande läkemedelsföretagen - analyserat healthcare-innovation i fem europeiska länder: Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland och Storbritannien.

Vi har djupintervjuat aktörer inom svensk sjukvård, akademi och medicinsk industri, vilka alla uttryckte uppfattningen att den framgångsrika jakten på ökad produktivitet i vården trängt undan utrymme för innovation. Vanligen återkommande kommentarer var:

• Det saknas ett förutsägbart ersättningssystem för innovativa produkter.
• Bristande intresse för klinisk utveckling inom sjukvården. Utveckling anses inte vara en del av uppdraget. Skälen är inte enbart ekonomiska, eftersom förhållningssättet uppges vara det samma även i de fall extern finansiering har säkerställts.
• Sjukvårdens motvilja mot att delta i kliniska prövningar.
• Höga barriärer mellan den medicinska industrin och sjukvården, på alla nivåer, vilket försvårar kommunikation och samverkan.
• Svårigheter för små och medelstora företag att hitta finansiering.
Barriärerna mellan industri och akademi anses däremot ha minskat, vilket förbättrat möjligheterna till samverkan.

Vi har observerat att styrning av innovation beror av sjukvårdens organisation och finansiering. Europa har två huvudsakliga system för finansiering av sjukvård: Obligatoriska sjukförsäkringskassor eller skatt. Länder med sjukkassor har en mångfald av finansiärer och vårdgivare, och styr innovation med hjälp av ersättningssystem; förutsägbara finansiella incitament får aktörerna att utveckla nya behandlingsmetoder.

Skattebaserade system graviterar mot infrastruktur som metod för innovation; myndigheter, innovationskontor, kluster och academic health science centers. Dessa system har även gemensamt att nationella rekommendationer för nya behandlingsmetoder har svårt att nå ut i sjukvården. Ny teknologi utvärderas centralt, men avgörande vid beslut om behandling är den lokala budgetens begränsningar, hellre än övergripande hälsoekonomisk nytta. I Frankrike och Tyskland, där vårdens finansiärer inte själva bedriver vård är följsamheten högre.

Tyskland har framgångsrikt genomfört en omfattande sjukvårdsreform, men insåg redan när denna utformades att innovativa teknologier skulle komma att trängas undan och skapade därför särskild ersättning för innovation.

Ur den mångfald av lärdomar som finns att dra av de fem länderna har vi prioriterat tre förslag:

1. Etablera ett nationellt ersättningssystem för innovativa produkter och tjänster som en del av sjukvårdens ersättningssystem - liknande det tyska systemet.
2. Tydliggör att klinisk utveckling är en del av landstingens och sjukvårdens uppdrag - och säkerställ att denna syn tränger ner i organisationen.
3. Ett konkret förslag baserat på svensk life science-sektor: Sverige kan inte bli världsledande som plats för kliniska prövningar, men vi skulle kunna bli den bästa utvecklingsmiljön för läkemedel med så kallade companion diagnostic.

Varför anser vi ersättning för innovativa produkter vara den viktigaste åtgärden? Många har nämnt det som ett problem, men vår syn är att företag bör leva av sina kunder, hellre än av EU-projekt eller statliga anslag. Svensk sjukvård måste ha möjlighet att vara en bra kund. I mötet med kunden och genom de krav denne ställer uppstår kreativitet och patientnytta. För de företag som står i begrepp att lansera produkter är förutsägbarhet bättre än anslag eller projektfinansiering.

Patric Källman, senior partner och strategisk rådgivare på sjukvårdsmarknaden, Vasco Advisers

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Innovation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev