Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Förändrad vård äventyrar läkarutbildningen”

I Stockholms Läns Landsting pågår en rad förändringar som lett till akuta problem inom vården. Det riskerar att skapa långsiktiga negativa effekter på utbildningen av morgondagens vårdpersonal. Personal som i framtiden ska ge sjukvård till bland annat de politiker som nu fattar beslut.

Publicerad: 20 april 2017, 13:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LäkareUtbildning

På landstingsfullmäktiges sammanträde för en dryg månad sedan (14 mars) uppmärksammades att Nya Karolinska Solnas så kallade intensivakut kan komma att få så få som 12 000 patientbesök per år. Detta medför problem ur flera aspekter. Så pass små volymer minskar läkares möjligheter att få övning och bibehålla färdigheter för att kunna upprätthålla god vård och handledning vid de mer "intensiva" tillstånd som NKS ska ta hand om. Det påverkar i sin tur ST-läkares möjlighet att få handledning i teknik och moment som gör att de själva kan bidra i utbildningskedjan.

För AT-läkare kommer det innebära ett kraftigt reducerat underlag för att tillgodogöra sig kunskaper i handläggning av ordinära sjukdomstillstånd. Tillstånd som utgör majoriteten av sjukdomstillstånden på länets övriga sjukhus där flera av dessa AT-läkare senare kommer att arbeta. Det gäller också för läkarstudenterna, vars möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper i grundläggande och basala sjukdomstillstånd påverkas med ett patientunderlag som endast omfattar de svårast sjuka. Eftersom medicin- och kirurgterminerna lägger hela grunden för läkarstudentens kliniska handläggande kan detta leda till följdproblem under resterande delar av utbildningen.

Det tycks okänt hur värdebaserad vård kommer påverka läkarutbildningen. Dagens klinikuppdelning utefter specialitet ger en stabil, överblickbar, kunskapssamlande och kunskapsspecifik struktur för student, kurs-, program- och utbildningsansvariga. De olika klinikerna ger förutsättningar för att garantera studenter en likartad utbildning utifrån de kliniska placeringar som ges.

Med värdebaserad vård där fokus ligger på vårdförlopp och patientflöden finns en risk att klinikspecifik kunskap om sjukdomstillstånd eroderas och blir svår att lära ut, att utbildningens utformning anpassas till produktionsbaserade flöden istället för definierade sjukdomstillstånd och att man försvårar möjligheten att ge studenter på de fyra sjukhusen likartad utbildning på grund av olika vårdstrukturer.

Även vårdplatsbristen riskerar skapa långsiktiga effekter genom en diskrepans mellan de teoretiska utbildningsdelarna och den kliniska verkligheten när det gäller vilken mängd sjukvårdsresurser som ska nyttjas för olika sjukdomstillstånd, vad som leder till inläggning samt hur en patientkonsultation ska gå till. Studenter riskerar att fostras till att uppfatta dagens krisläge som normaltillstånd och att kraftiga prioriteringar med minsta möjliga marginaler och nyttjande av vårdens resurser är den optimala handläggningen. Även utbildningen i sig riskerar upplevas verklighetsfrånvänd då det i praktiken saknas möjlighet att applicera det starkt patientcentrerade förhållningssätt som lärs ut.

Det alliansstyrda landstinget har också på grund av landets högsta antal vårdval blivit beroende av privata aktörer för att kunna erbjuda kompletta vårdkedjor. För dessa privata aktörer saknas än idag krav eller incitament i form av ersättning för att upprätthålla de ST-platser som tidigare funnits inom landstingsdriven specialiserad vård. Detta har medfört att det idag är svårt att specialisera sig inom vissa specialiteter i SLL.

Sammanfattningsvis tycks det oklart huruvida landstingsledningen är medveten om vilka långsiktiga negativa effekter de förändringar som nu sker i vården kan komma att ha på utbildning och kompetens av framtidens vårdpersonal. Personal som krävs för att garantera att morgondagens vård möter de höga krav vi ställer.

Viktor Madsen, underläkare SLL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkareUtbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev