Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Föräldrar, lägg ifrån er mobilen och se era barn

Barn ska växa upp med närvarande föräldrar som ser till att barnen får utrymme att knyta an till dem. De ska inte bli smittade av vuxenvärldens stress och tillgänglighetskrav på sociala medier, skriver riksdagsledamöterna Marléne Lund Kopparklint (M) och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M).

Publicerad: 18 november 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sociala medier har skapat ouppnåeliga ideal.

Foto: Ponsulak/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaBarnModeraterna

På tio år har psykisk ohälsa bland barn och unga tredubblats. Närmare 5700 barn i åldern 10-14 år som medicineras med antidepressiva läkemedel. Vi måste hitta orsakerna till varför våra barn och unga mår dåligt, först då kan vi på allvar förebygga psykisk ohälsa. Vi behöver öka tillgången på snabba insatser men det allra viktigaste är att se till att våra barn blir motståndskraftiga.

Vissa barn får alltför lite tid att anknyta till sina föräldrar. Många har sett vuxna i lekparken som fokuserar på sina mobiler när barnen söker ögonkontakt och uppmärksamhet. Detta väcker sorg då anknytning är så viktig för barnets personlighetsutveckling. Det skapar en viktig relation mellan barn och förälder bland annat genom att välbefinnandehormonet oxytocin utsöndras, vilket i sin tur genererar en känsla av trygghet.

Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd psykolog som arbetar inom området att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Han pekar på några viktiga skyddsfaktorer där just anknytningen till vuxna i tidigt stadium är en av dem. Barn behöver ges utrymme att leka, med det menas inte att låta barn sysselsätta sig med tv-spel, dator eller mobil. De måste också få vila från stress och press. Med denna självklara kunskap till grund bör vi fråga oss själva om denna ständiga skärmtid som vi lägger ned tid på verkligen är så viktig? I synnerhet när det är på bekostnad av våra barns inre trygghet.

Barn som inte får med sig Dr Neufelds ”trygghetspaket” från början blir nästa generations unga. Vi har redan sett den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa med exempelvis självskadebeteende till följd. Ungdomar själva vittnar om att vuxna inte förstår hur utbrett det är med tjejer och killar som mår psykiskt dåligt. Att skada sig själv blir en pysventil för att hantera svåra känslor. Finns det ett utbud av ”quick-fixes” istället för att må dåligt är risken stor att man prövar det, allt från anti-depressiva läkemedel, till olika former av självskadebeteenden .

Det är hög tid att stanna upp och ta en allvarlig funderare på orsakerna till att den psykiska ohälsan ökar. Kan vi själva påverka denna negativa spiral? Vi lever i ett socialt twittersnabbt mediesamhälle där bekräftelsebehovet är högt. Denna värld rullar på dygnet runt. Missar vi några timmar knackar abstinensen snabbt på.

Vi matas ständigt med perfekta bilder och människors liv från den ljusa sidan som kräver interaktioner och likes. Detta har skapat onåbara ideal som vi alla vill nå så snabbt som möjligt. Jakten på det ouppnåeliga kan bidra till att man till slut mår psykiskt dåligt och känner sig stressad. Och självklart märker våra barn av detta.

Barn ska växa upp med närvarande föräldrar som ser till att barnen får utrymme att knyta an till dem. De ska inte bli smittade av vuxenvärldens stress och tillgänglighetskrav på sociala medier. Samhället behöver informera och stärka vårdnadshavare om orsakerna till psykisk ohälsa så att man ges möjlighet att förebygga det.

Vi måste ge barn goda förutsättningar att utvecklas på ett tryggt sätt. Vi måste även se till att det finns tillräcklig kompetens i skolan, sjukvården och barn- och mödravården gällande hur man förebygger psykisk ohälsa. Då kan de informera vårdnadshavare i ett tidigt stadium om vilka skyddsfaktorer som är viktiga så att våra barn blir motståndskraftiga.

Ingen 10-åring ska behöva äta antidepressiva läkemedel för att vuxenvärlden misslyckats med att se dem. Det här den absolut viktigaste frågan. Allt annat politiskt arbete faller platt om våra barn mår psykiskt dåligt.

Marléne Lund Kopparklint, riksdagsledamot (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev