Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Folktandvården är redo för äldre patienter

Att påstå att folktandvården har en ofruktsam och konservativ inställning utan beredskap att ta hand om äldre patienter tyder på stor okunskap, replikerar Sveriges Folktandvårdsförenings styrelse.

Publicerad: 29 november 2011, 11:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Tandvård

I en debattartikel den 21 november har Oral Cares vd Marianne Forsell synpunkter på landstingens och folktandvårdens sätt att ta hand om den äldre och sjuke patienten. Landstingen har en beställar- och utförarorganisation. Forsell blandar i sin kritik ihop dessa roller. Några av hennes påståenden förtjänar en kommentar och i detta inlägg vill vi bemöta den kritik som framförs mot folktandvården som utförare av tandvård. Att påstå att folktandvården har en ofruktsam och konservativ inställning utan beredskap att ta hand om äldre patienter tyder på stor okunskap från Oral Cares sida.

Inom flera folktandvårdsorganisationer pågår ett utvecklingsarbete för att hitta de behandlingsmetoder, och särskilt när det gäller den förebyggande tandvården, som med god kvalitet och hög patientsäkerhet kan utföras i hemmen. För oss är det fullständigt oacceptabelt och i högsta grad oetiskt att ha lägre krav på kvalitet och patientsäkerhet för den äldre sjuke patienten än för andra patientgrupper.

Folktandvårdens arbete med detta bygger på det långsiktiga ansvarstagandet för de ekonomiska resurser som står till buds för nödvändig tandvård. För folktandvården handlar det om att med dessa tillgängliga resurser åstadkomma så mycket tandhälsa som möjligt.

Det är korrekt som Forsell skriver att många äldre med vård- och omsorgsbehov också är i behov av daglig hjälp med sin munhygien. Detta är dock mer än ett tandvårdsproblem. Det är inte tandvårdsreformens avsikt att överta omvårdnadspersonalens ansvar för den dagliga munvården. Tandvårdens viktigaste uppgift här är att ge adekvat utbildning till vård- och omsorgspersonal. Denna utbildning måste syfta till att påverka attityden hos vårdens medarbetare.

Att mer eller mindre slentrianmässigt i samband med ett hemtandvårdsbesök genomföra en rengöring med eltandborste behöver inte med nödvändighet medföra en förbättrad tandhälsa för patienten. Vi behöver i svensk tandvård mer av forskning på området och en seriös diskussion om vilka behandlingar som har evidens och vilka som inte har evidens. Hela folktandvården och en stor del av den privata tandvården är på väg att rapportera sina behandlingar i ett kvalitetsregister för att följa upp effekterna av sina behandlingar. Vi välkomnar ett initiativ från Oral Care i den riktningen.

Folktandvården anser att mobil tandvård för att erbjuda ett begränsat vårdutbud fyller en viktig funktion. Vården ska dock vara av samma tekniska kvalitet som om den utförts på en mottagning och följa krav på smittskydd, vårdhygien och miljökrav. Äldre med stora omvårdnadsbehov är sköra individer och särskilda krav på patientsäkerhet kan därför ställas. När säkerheten kräver att mer komplicerade behandlingar ska utföras på en mottagning måste dessa finnas i patientens närområde. Om mottagningen har offentlig eller privat huvudman anser vi vara av mindre betydelse.

Eva Ljung mfl, Ordförande Sveriges Folktandvårdsförening, Tandvårdsdirektör Uppsala

Bent Petersen, Tandvårds och utvecklingschef  Folktandvården Västra Götalandsregionen

Annika Kahlmeter, Tandvårdsdirektör Folktandvården Kronoberg

Agneta Bartoll, Tandvårdsdirektör Folktandvården Jönköping

Raimo Pälvärinne, Tandvårdsdirektör Folktandvården Östergötland

Per Tidehag, Tandvårdschef Folktandvården Västerbotten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Tandvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev