måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Fokus måste ligga på livshjälp”

Att öppna upp för att legalisera dödshjälp tror vi kan få allvarliga konsekvenser för individen och samhället. Vi menar att det skulle vara fel av samhället att signalera att självmord kan vara en godtagbar lösning för en del.

Publicerad: 11 april 2018, 13:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Samhället bör, enligt debattörerna, fokusera på att tillgodose de behov som finns för att uppnå ett gott och värdigt liv.


Ämnen i artikeln:

Frivillig dödshjälpHälsa

Samhället bör, i stället för att legalisera dödshjälp, signalera handlingskraft genom och ta itu med det faktum att vi i vissa fall misslyckas med att ge rätt förutsättningar för att individer ska uppleva sin livskvalitet som god.

SMER:s kunskapssammanställning om dödshjälp visar att det finns ett samband mellan begäran om dödshjälp och en känsla av hopplöshet. Vidare anges att upplevelsen av ett värdigt liv för många är kopplat till ett bevarat oberoende. Det framkommer också i kunskapssammanställningen att önskan om att inte vara en börda för omgivningen för många är ett av flera skäl att begära dödshjälp. Det finns en stor risk för att hur vi väljer att hantera denna frågan fastställer ambitionsnivån för vilka värderingar som ska gälla i vårt samhälle och vilka individers liv som ses som meningsfulla.  Fokus måste därför ligga på livshjälp istället för dödshjälp. Vi måste bland annat uppfylla våra åtaganden i konventioner och lagar samt tillgodose de behov som finns för att uppnå ett gott och värdigt liv.

SMER angav motivet för att ta fram en kunskapssammanställning om dödshjälp vara att ge ett faktaunderlag i debatten om dödshjälp. SMER menar att faktapåståenden ofta förs fram utan källor och blir till slagträn i debatten.  Det håller vi med om. Dock anser vi att kunskapssammanställningen inte har fått önskad effekt utan redan blivit ett slagträ i sig när valda delar som talar för den egna ståndpunkten rycks ur sitt sammanhang. Kunskapssammanställningen kan också i mycket tolkas som en argumenterande skrift för Oregonmodellen av läkarassisterat självmord, vilket vi anser vara olyckligt.

Vi delar det SMER säger sig önska om ett bättre debattklimat. Vi ser en fara i att frågan ofta framställs strikt som en medborgarfråga men samtidigt och motsägelsefullt exkluderar både professioner, exempelvis läkare, och intresseorganisationer som representerar personer som den här frågan berör. Då har vi ett demokratiskt problem som skapar en ensidig debatt där inte alla perspektiv, åsikter och risker får komma fram.

DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) kommer den 12:e april att stå värd för ett nordiskt seminarium om dödshjälp där bland annat riksdagsgrupperna har bjudits in. Seminariet har rubriken ”Rätt att leva eller bara rätt att dö? - Om dödshjälp” och kommer hållas i Stockholm. Frågan om dödshjälp behöver belysas ur ett samhälls- och värdegrundsperspektiv. Vad är ett värdigt liv och hur skapar vi ett samhälle med förutsättningar för alla att uppnå det?

Rasmus Isaksson, förbundsordförande  DHR

Lars Hagström, ordförande Förbundet FÖR Delaktighet och Jämlikhet

Thomas Lindén, läkare/docent, ordförande i etik- och ansvarsrådet Sveriges Läkarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Frivillig dödshjälpHälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev