Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Fler rapporter gör inte psykiskt sjuka friskare

Medvetenheten och kunskapen om problemet med att personer med psykisk sjukdom dör tidigt ökar hela tiden. I dag finns det hälsofrämjande perspektivet med i behandlingen av allvarlig psykisk sjukdom på ett helt annat sätt än för tio år sedan. Därför är det bättre att fortsätta det redan påbörjade arbetet än att tillsätta en ny utredning.

Publicerad: 30 januari 2015, 13:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En långsamt ökande medvetenhet sprider sig över landets psykiatriska kliniker.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaFolkhälsoarbete

REPLIK Glädjande nog uppmärksammar föreningen Mind i ett debattinlägg i Dagens Samhälle 22/1 att personer med psykisk sjukdom dör tidigt jämfört med befolkningen i övrigt, särskilt gäller detta för gruppen med allvarlig psykisk sjukdom. Dödlighet i självmord är kraftigt förhöjd i gruppen men det stora antalet förlorade år orsakas av överdödlighet i kroppsliga sjukdomar, framförallt hjärt-kärlsjukdom.

Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) uppmärksammade detta missförhållande redan för många år sedan och tog initiativ till att sju specialistföreningar under 2009 formulerade konkret användbara kliniska riktlinjer för att motverka översjuklighet och överdödlighet i så kallade metabola sjukdomstillstånd, det vill säga övervikt, blodfettsrubbningar, utveckling av typ 2-diabetes och den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom. Riktlinjerna ger också rekommendationer för screening av andra i patientgruppen mer vanligt förekommande sjukdomstillstånd.

I detta dokument föreslås konkreta åtgärder för att förebygga sjukdomsutveckling, screeningmetoder för tidig upptäckt av sjukdomstillstånd och beslutsstöd för insatser vid identifiering av ökad risk eller påbörjat sjukdomstillstånd.

Riktlinjerna innefattar också ansvarsfördelning mellan de specialiteter som behöver samverka för att denna patientgrupp ska få den jämlika kroppssjukvård de som medborgare har rätt att få ta del av. Samtliga sju medverkande specialistföreningar står formellt bakom riktlinjerna som också förankrats i brukarföreningar. I en internationell systematisk översikt av samtliga publicerade riktlinjer på detta område rekommenderades blott fyra riktlinjer för praktisk klinik användning, däribland de svenska.

Sedan publicering har implementeringsarbetet pågått och har innefattat bland annat direkt kommunikation till landstingsledningar och verksamhetschefer runt om i landet, information via direktutskick till psykiatrer, information via sjuksköterskeföreningar, artiklar i Läkartidningen och i SPF:s medlemstidning, ansträngningar att få de psykiatriska kvalitetsregistren att inkludera denna fråga, åtskilliga föreläsningar vid den årligt återkommande Svenska Psykiatrikongressen och under oktober 2014 en nationell kongress på detta tema som hölls i samarbete mellan SPF, Svensk Förening för Diabetologi och Svensk Förening för Allmänmedicin.

Företrädare för SPF har också under de senaste åren jobbat intensivt inom ramen för det så kallade Levnadsvaneprojektet med att nå ut till landets psykiatriska verksamheter med budskap om nödvändigheten att aktivt arbeta med sjukdomsförebyggande insatser för psykiatrins patienter.

Riktlinjerna innefattar också förslag till frågor för patienten att ställa till sin psykiater för att säkerställa att förebyggande insatser och screening verkligen blir av och brukarföreningar har på olika sätt medverkat i implementeringsarbetet, senast Schizofreniförbundets medlemstidning nr 4/2014.

En långsamt ökande medvetenhet och kunskap om problemet sprider sig enligt vår uppfattning över landets psykiatriska kliniker, och i dag finns det hälsofrämjande perspektivet i rekommendationer för läkemedelsbehandling av allvarlig psykisk sjukdom på ett helt annat sätt än för tio år sedan.

En åtgärd som kraftfullt skulle kunna bidra ytterligare till implementering i dag vore om vår tillsynsmyndighet börjar efterfråga att dessa riktlinjer efterföljs när de psykiatriska verksamheterna och de kommunala eller privatägda boendena för dessa personer granskas. Något vi gärna ser att även föreningen Mind verkar för.

Lena Flyckt, läkare och docent, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Lise-Lotte Risö Bergerlind, läkare,tidigare ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Dan Gothefors, Läkare, Svenska Psykiatriska Föreningens ansvarige för riktlinjearbeten

Jill Taube, läkare, Svenska Psykiatriska Föreningens sektionsansvarige för Levnadsvaneprojektet

Yvonne Lowert, läkare, Svenska Psykiatriska Föreningens sektionsansvarige för Levnadsvaneprojektet

Alessandra Hedlund, läkare, Svenska Psykiatriska Föreningens Facklige sekreterare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev