Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Finansiera cancerläkemedel via nationell fond

När landstingens budgetar sviktar under trycket från nya mediciner – samtidigt som dessa mediciner väcker patienters och närståendes hopp – krävs samordning och prispress. Cancerfonden föreslår därför en nationell finansieringsfond för rättvisare tillgång till nya cancerläkemedel.

Publicerad: 2 november 2015, 05:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Oacceptabelt att användningen av nya, effektiva cancerläkemedel fördröjs av administrativt krångel och långsamma budgetprocesser.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelFinansieringsformerCancer

Sveriges landsting och regioner är pressade på grund av höga kostnader för läkemedel, vilket framgår av en ny ekonomirapport från SKL. I sådana lägen hamnar inte minst de nya cancerläkemedlen i skottgluggen. Skillnader i förutsättningar och skatteunderlag hos våra 21 landsting gör att nya effektiva cancerpreparat i många fall inte når de patienter som behöver dem bäst. Cancerfonden föreslår därför en nationell fond för finansiering av nya läkemedel under införandefasen.

De effektiva, men kostsamma, cancerläkemedlen som är på väg ut i sjukvården väcker hopp för patienter och närstående men de ger också huvudvärk i form av budgetproblem för landets klinikchefer.

För Cancerfonden är det oacceptabelt att användningen av nya, effektiva cancerläkemedel fördröjs av administrativt krångel och långsamma budgetprocesser. I dag får patienter i vissa landsting nya läkemedel medan de som har otur att bo i andra delar av landet blir utan.

Pris, nytta och värde måste diskuteras och självklart är de nya läkemedlen en utmaning för hälso- och sjukvården. Men man kan betrakta kostnaderna för cancerläkemedel från olika perspektiv. Mot bakgrund av övriga vårdkostnader är summan samhället betalar för cancerläkemedel måttliga. Försäljningen av cancerläkemedel låg i fjol på cirka 314 kronor per capita.

Allt fler nya preparat gör också att cancervården förses med nya verktyg. Målstyrda läkemedel förlänger överlevnaden, lindrar symtom och höjer livskvalitén vid återfall.

Ett stort antal nya cancerläkemedel är nu på väg in i sjukvården och diskussionen om hur de ska användas måste föras också utanför sjukvården. Den ekonomiska verkligheten leder till olika prioriteringar hos landstingen. Budgetansvariga klinikchefer står i dag alltför ofta inför valet: avstå från ett nytt läkemedel eller säga upp sjuksköterskor?

Ett steg i rätt riktning är den nya modell för ordnat nationellt läkemedelsinförande som arbetats fram. Målsättningen är att patienter i alla landsting ska få tillgång till den nya medicinen högst två månader efter att den har godkänts i EU, förutsatt att den bedöms vara kostnadseffektiv.

Med en gemensam modell för läkemedelsinförande finns förutsättningar att landstingen tillsammans blir en starkare förhandlingspart gentemot läkemedelsföretagen och att de på så sätt kan pressa priserna. Detta under förutsättning att majoriteten av landstingen följer de nationella rekommendationerna.

Samtidigt kvarstår faktum. Sveriges 21 landsting har 21 olika budgetprocesser för att planera för framtida läkemedelskostnader. Något som i förlängningen är ohållbart.

Cancerfonden föreslår därför en nationell fond för finansiering av nya läkemedel under introduktionsfasen.

En tänkbar modell är att pengarna administreras som ett samarbete mellan landstingen – där respektive landsting bidrar i förhållande till befolkningsunderlag. Nationell finansiering skulle förhoppningsvis bidra till att tillgången av nya cancerläkemedel skulle öka för våra allra svårast sjuka.

Den föreslagna nationella fonden kombinerad med den nya nationella modellen för införandet av läkemedel har förutsättningar att leda till flera positiva faktorer:

■ Patienterna får snabbare tillgång till nya effektiva läkemedel
■ Förutsättningar skulle skapas för bred klinisk uppföljning och forskning
■ Möjligheterna ökar för att etablera strukturer för individuell cancerdiagnostik vilket också ökar användbarheten och kostnadseffektiviteten för de nya läkemedlen

Stefan Bergh, generalsekreterare, Cancerfonden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev