Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Filippa Reinfeldt, stå upp för ett äkta vårdval!

Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt borde sopa rent framför egen dörr innan hon slår på Socialdemokraterna i vårdvalsfrågan. Alliansen styr åt motsatt håll mot vad de har lovat inom primärvårdsrehabiliteringen, replikerar fem kiropraktorer.

Publicerad: 21 februari 2014, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalRehabilitering

REPLIK. Den 16 oktober 2012 skrev Alliansen på DN Stockholmsdebatt att man tillsammans med Miljöpartiet nått en uppgörelse för att säkra det fria vårdvalet i Stockholm. Utgångspunkten var ökat patientinflytande för bättre tillgänglighet, kvalitet och utbud. Ett drygt år senare styr Alliansen åt motsatt håll inom primärvårdsrehabiliteringen och det är förbluffande att Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt 18 februari i en debattartikel i Dagens Samhälle försöker slå på Socialdemokraterna samtidigt som man själv inte genomför det man säger sig lova och slåss för.

Vårdval Primärvårdsrehabilitering (PVR) är en stor framgång. Sedan PVR inleddes 1 oktober 2012 har 29 landstingsdrivna och 37 privata mottagningar auktoriserats. Från patienterna har efterfrågan varit stor och kostnaderna blev för 2013 cirka 45 miljoner kronor högre än budgeterat.

Uppenbarligen har man från politiskt håll underskattat behovet av rehabilitering i primärvården. Men man kan inte isolera diskussionen till kostnaden; om rehabiliteringen innebär att patienterna snabbare kan återvända till produktivt arbete eller inte belastar sjukhusen, så innebär det en samhällsekonomisk vinst.

Tyvärr har det inte gjorts någon utvärdering av den samlade effekten. I stället har de ökande kostnaderna gett upphov till en panikreaktion från politiker och förvaltning i landstinget. För att hålla ner kostnadsutvecklingen slår man nu till bromsarna. Och i stället för att se till de faktiska behoven fokuserar landstinget på utbudet.

Men det stannar inte där. Landstinget tar nu steget mot en allt mer detaljerad styrning av patienternas val. Man skulle rentav kunna säga att politikerna underkänner effekterna av det vårdval man själva beslutat om. Detta tar sig i uttryck av minimi- och maxikvoter för olika rehabiliterande åtgärder inom en och samma klinik.

Efter beslut i december får kiropraktiken uppgå till maximalt 35 procent av verksamheten vid en och samma enhet under 2014, för att sedan succesivt begränsas till 20 procent. Samtidigt finns det ett krav på att dietist och arbetsterapeuter ska stå för minst 20 procent av omsättningen på varje enhet. Konkret innebär det exempelvis att en enhet med efterfrågade kiropraktorer i slutet av året kan tvingas skicka dem på semester. Patienter riskerar också att hänvisas mellan yrkesgrupper utifrån andra kriterier än mest lämpad kompetens, alternativt nekas vård på en mottagning. Den godtyckliga fördelningen motverkar helt enkelt en professionell bedömning av patientens behov och riskerar att styra hela rehabiliteringen till att istället uppnå politiskt uppsatta kvoter.

När nu kostnaderna har ökat så vill man från landstingets sida dels minska kvoten för kiropraktik, trots att kiropraktorer i dag endast utgör 10 procent av den totala kostnaden för PVR, och dels minska ersättningen per behandlingstillfälle för en kiropraktor. Det är en kraftfull kombination av åtgärder som syftar till att minska utbudet av kiropraktik för att på den vägen styra efterfrågan.

Hade det funnits en medicinsk utvärdering som grund för detta skulle vi naturligtvis acceptera den. Men någon sådan utvärdering har inte gjorts överhuvudtaget. Faktum är att man från förvaltningens sida gått så långt att man bett auktoriserade mottagningar att avstå från att skicka in kvalitetsdokumentation eftersom man ändå inte har tid att granska den! Okunskapen som ligger till grund för omprioriteringen är alltså ett aktivt val.

Ett illa berett beslut om PVR riskerar att få långtgående konsekvenser. För patienterna innebär det sannolikt längre köer till vissa behandlingar. För landstinget kommer den förmodade besparingen troligen snabbt att ätas upp av andra åtgärder då patienter söker mildrande och behandlande vård inom behandlingsformer utan begränsningar. Med stor säkerhet är det alltså en kostnadsförskjutning snarare än en besparing.

Beslutet innebär ett svek mot grunderna i vårdvalet som skapar osäkerhet både hos utförare och hos patienter om man inte kan lita på kontinuiteten i landstingets styrning. Ett beslut med så stora följder för vårdgivare och patienter förtjänar en bättre beredning än så här. Ett grundkrav bör vara att man genomför kvalitets- och resultatuppföljningar innan man föreslår förändringar, att man erbjuder stabila former för vårdgivare och patienter och att man genomför förändringar i dialog med vårdgivarna. Filippa Reinfeldt, kommer du stå upp för det ”fria vårdvalet” och mångfald i verklig bemärkelse? Om så, låt patienternas behov och val få styra utbudet i enlighet med vårdvalets grundtanke!

Tobias Lauritsen, ordförande i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Iben Axén, leg kiropraktor, med dr, Karolinska Institutet

Andreas Eklund, leg kiropraktor, Södertälje Kiropraktorklinik, doktorand, Karolinska Institutet

Lisette Zetterberg, leg kiropraktor, verksamhetsansvarig Danvik Rehab & Kiropraktik

Kristian Jörgensen, leg kiropraktor, verksamhetschef, Aktivera Kiropraktik & Rehab

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdvalRehabilitering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev