Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Fel fokus i makthavarnas debatt om sjukvården

För vem förs egentligen debatten om olika driftsformer i välfärden? Frågan förtjänar att ställas då fixeringen vid ägar- och valfrihetsfrågan hos politiker och media inte alls är det som är viktigast för svenska folket när de tillfrågas om hur de ser på hälso- och sjukvården.

Publicerad: 14 januari 2013, 07:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetTillgänglighet

Under det gångna året har sjukvårdsdebattens vågor gått höga om frågor som rör valfrihet, förekomsten av privata alternativ och vinster i vården. För en utomstående betraktare måste denna återkommande debatt vara fascinerande att följa. Lite förenklat anklagas den som för stunden har makten av den som för stunden sitter i opposition för att endera vilja montera ned valfriheten eller låta vinstintressena styra fritt. Ofta tenderar debattsidorna i våra tidningar eller den politiska medierapporteringen att följa samma spår.

Men för vem förs debatten? Är det för medborgarnas skull eller är det för politikens egen skull? Vi lät Novus Opinion inom ramarna för vår undersökning Vårdfrågan.nu ställa en rak fråga till svenska folket: Vad är viktigast för dig i den svenska sjukvården? Svaret är i sig inte förvånande, men borde väcka ett antal tankar hos såväl politiker som journalister.

I botten hamnar frågor som rör driftsformen (om den offentligt finansierade vården drivs av offentliga eller privata utförare) och valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ genom till exempel vårdvalet). Bara 8 procent respektive 16 procent ser dessa som de viktigaste frågorna i den svenska sjukvården.

Vad hamnar då i topp? Ber man svenska folket rangordna sina tre hjärtefrågor inom hälso- och sjukvården hamnar tillgänglighet (att det är lätt att komma i kontakt med vården) på ohotad förstaplats. Inte mindre än 87 procent anger denna fråga som viktigast. På andra plats återfinns bemötande (att bli bra bemött i vården) med 68 procent. På tredje plats rangordnar svenska folket läkemedel och behandlingskvalitet (att läkemedel och behandlingar är moderna samt håller hög kvalitet) med 58 procent.

Äldre personer anger i högre grad att tillgänglighet är viktigt, kvinnor värderar bemötande högst och bland yngre framträder läkemedel och behandlingskvalitet som viktigare. Tillsammans utgör dessa svenska folkets svar en intressant trio av frågor som samtliga har en tydlig bäring på kvaliteten i sjukvården, snarare än återspeglar politikens fokus på olika system- och driftsfrågor.

Det här är egentligen inte förvånande. För det stora flertalet av oss är det nog viktigare med innehållet i vården, snarare än vem som äger huset eller råkar driva verksamheten. Att vi har lätt att komma i kontakt med vården när vi behöver den, blir sedda och kan lita på att de operationer, behandlingar eller läkemedel vi behöver är de bästa tänkbara utgör trots allt sjukvårdens kärna. När människor högt värderar tillgänglighet, bemötande samt god kvalitet i form av bra behandlingar och läkemedel kan det ses som ett uttryck för just detta.

Samtidigt är det förvånande att svaret blir så entydigt. Det är också förvånande att de frågor som engagerar människor i stort ges så litet utrymme när politik, massmedia och andra makthavare debatterar hälso- och sjukvården. Frågan är vem som vågar bryta detta mönster och föra in debatten på de områden som verkligen verkar engagera människor?

De tre frågorna om tillgänglighet, bemötande och behandlingskvalitet kan enkelt sammanfattas med att de handlar om sjukvårdens totala kvalitet – inte om dess organisationsformer. Det är också kvalitetsfrågorna som borde både diskuteras och utvecklas mer. Måhända ger det inga kortsiktiga poäng i politikens egen värld, men troligen bygger det långsiktigt förtroende hos de människor som sjukvården trots allt är till för.

Anders Blanck, vd branschorganisationen LIF - de forskande läkemedelsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetTillgänglighet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev