söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Färre besök till akuten om barn får allergikonsulent

Stockholms läns landsting har under två år bedrivit försöksverksamhet med allergikonsulenter inom barnsjukvården. Försöket visar att konsulenternas arbete har tillfört ett stort värde till allergisjukvården. Det är något som fler landsting bör ta efter.

Publicerad: 11 december 2018, 12:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Allergisjukdom är svårt för både drabbade och familj. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

PolitikerTjänstemänSLLHälsaBarnFörskolaSkolanUtbildningLäkare

Att ha ett barn med omfattande eller allvarlig allergisjukdom ger konsekvenser för hela familjen. Föräldrar och anhöriga upplever ofta en konstant oro i sin vardag över om barnet kommer få allvarliga allergiska reaktioner – inte minst vid vistelse i skola eller förskola.

Allergikonsulenten fungerar som en länk mellan sjukvården, hemmet, förskolan, skolan och arbetsplatsen. Arbetet sker på individnivå, exempelvis genom arbete för diagnos, rådgivning och utbildning samt på gruppnivå genom information till personal och arbetsledare, vilket skapar trygghet och förbättrar omhändertagande och bemötande.

Insatserna minskar sammantaget konsekvenserna för personer som lever med allergisjukdom. Allergikonsulenterna gör hembesök och arbetsplatsbesök för probleminventering av miljön samt medverkar regelbundet i allergiteam vid sjukhusen. De flesta barn som remitteras har svår allergi, ofta orsakat av födoämnen, men även bland annat astma, pälsdjursallergi och eksem.

Stockholms läns landsting har under två år bedrivit försöksverksamhet med allergikonsulenter inom barnsjukvården. Försöket har utvärderats och visar att konsulenternas arbete har tillfört ett stort värde till allergisjukvården. Stockholms läns landsting har därför beslutat att permanenta verksamheten.

Utvärderingen visar att allergikonsulenter i vården kan göra en markant skillnad för det allergiska barnet. Både föräldrar och personal i förskola eller skola har genom insats av allergikonsulent fått ökad kunskap och större trygghet genom ökad kunskap och förändrade rutiner i vardagen efter besök av en allergikonsulent.

Nära två tredjedelar av föräldrarna uppgav att akutbesöken minskat efter att allergikonsulent kopplats in och en tredjedel meddelade att även barnens frånvaro i förskola/skola minskat. Remitterande läkare ansåg att allergikonsulenter är mycket viktiga inom vården. Dels för att ett gott och framgångsrikt samarbete mellan läkare och allergikonsulenter skapats och dels för att läkarens eget arbete underlättas då man kan koppla in allergikonsulent.

Vikten av att ha tillgång till Allergikonsulent har länge varit känd hos patienterna men politiker och tjänstemän verkar haft begränsad insikt om betydelsen av deras arbete. Här ser vi nu ett landsting som satsat när det gäller barnens vanligaste folksjukdom och en utvärdering som svart på vitt visar vilka besparingar insatserna leder till. Både ekonomiskt och gällande sjukdomssymptom, livskvalitet samt tillgänglighet till arbete och skola.

Vi tror det skulle vara mycket värdefullt om även primärvården, som möter väldigt många med allergisjukdom, i framtiden fick remittera till allergikonsulent. I många landsting har allergikonsulenttjänsterna dragits in. Nu visar dock Stockholms läns landsting på en positiv och framgångsrik möjlighet genom att tydligt beskriva värdet av allergikonsulenternas arbete och fatta beslut i enlighet med detta.

Alla landsting i Sverige har nu möjlighet att lära sig av dessa erfarenheter och satsa på att komplettera vården med allergikonsulenter. Det är inte för sent att göra om och göra rätt.

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev