tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Farliga sjukvårdsförslag från höger och vänster

Alliansen och socialdemokrater, besinna er! Om ni sjösätter era ideologiskt grundade högriskprojekt med utvidgat vårdval respektive hyrläkarstopp riskerar ni att slå sönder välfungerande sjukvårdsorganisationer. Sjukvården är alltför viktigt för att vara en lekarena för klåfingriga politiker.

Publicerad: 2 september 2014, 12:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SpecialistvårdVårdvalPersonalbristVårdbemanning

Jönköpings socialdemokrater har deklarerat att man önskar införa hyrläkarstopp. Tanken är förståelig då hyrläkarkostnaderna i landstinget är höga. Dock har verkligheten redan visat att dylika stopp inte fungerar i praktiken. Det är stor efterfrågan på hyrläkare och får de inte jobb i vårt landsting, finns det gott om jobb i andra delar av landet och i Norge. För de vårdcentraler och kliniker som är beroende av hyrläkare blir däremot läget katastrof vid ett hyrläkarstopp. Arbetsbelastningen och stressnivån på de fast anställda läkarna ökar och risken är då stor att dessa också söker sig till annat håll.

Detta är precis vad som skett i Östersund där landstinget införde hyrläkarstopp 1 juni 2013. Redan tre månader senare fick man backa från beslutet på grund av kaos och läkaravhopp. Tyvärr var skadan redan skedd och ett år senare är fortfarande mer än hälften av distriktsläkartjänsterna obesatta, från en situation med nästan full bemanning ett år tidigare.

Även från allianspartierna kommer ogenomtänkta förslag denna valrörelse. Vårdvalet inom primärvården har varit positivt, men vårdval inom specialiserad vård innebär helt andra förutsättningar. Uppdraget till de privata utförarna inom specialistsjukvården är begränsat, vad gäller vårdval inom ögon exempelvis har det handlat om kataraktkirurgi, diabetesfoto och allmän oftalmologi. Den landstingsdrivna specialistkliniken behåller dock ensamt ansvar för vissa andra specialområden, i fallet med ögon exempelvis barnoftalmologi och medicinsk retina (näthinnesjukdomar).

Vårdvalet i vårt län - Jönköping - har inneburit att specialister, som bland annat haft specialkompetens inom de sistnämnda områdena, sökt sig till privata vårdgivare för att syssla med den mer allmänna ögonsjukvården. Sammanlagt har 5-6 ögonspecialister lämnat kliniken för jobb hos privata utförare. Subspecialiserade ögonläkare med lång erfarenhet kan knappast rekryteras utifrån och tar många år att utbilda inom den egna enheten. Med andra ord har landstinget lidit ett rejält tapp på viktig kompetens.

Vården har också fördyrats genom införande av vårdval inom ögonsjukvården. Den tidigare välbemannade ögonkliniken i Jönköping måste efter vårdvalet i dagsläget bemanna 1-2 schemarader med hyrläkare. Vidare kan förutspås att det totala antalet besök inom ögonsjukvård kommer att öka med denna organisation, något man sett i Stockholm sedan liknande vårdval införts där.

En utredning som Landstinget Gävleborg har gjort visar pekar på en rad svårigheter för landsting med för små befolkningsunderlag att klara vårdval inom specialistsjukvård på ett bra sätt och detta har gjort att landstinget där nu tvekar med införande av ytterligare vårdval.

Allianspartierna i vårt län kör dock på i hög fart utan att verka ta intryck av varken signaler om problem med genomfört vårdval inom ögonsjukvården eller de farhågor som nu kommer från psykiatrin inför det vårdval som alliansen vill genomföra. Vårdval inom psykiatrin kommer med stor sannolikhet också leda till kompetenstapp och fördyring. Möjligen ökar tillgänglighet för de med lättare psykiska besvär men på bekostnad av de svårast psykiskt sjuka.

Alliansen och socialdemokrater, besinna er! Om ni sjösätter era ideologiskt grundade högriskprojekt med utvidgat vårdval respektive hyrläkarstopp riskerar ni att slå sönder hyfsat välfungerande sjukvårdsorganisationer och skadan kan sedan inte lätt repareras. Sjukvård är alltför viktigt för att vara en lekarena för klåfingriga politiker. Här krävs kunskap, eftertanke och förnuft samt att man lyssnar på de personer som jobbar i verksamheterna.

Sibylla Jämting, landstingskandidat för miljöpartiet i Jönköpings län

Mihai Banica, landstingskandidat för miljöpartiet i Jönköpings län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev