Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Engels duckar för patienters rättslöshet i vården

Gerhard Larssons utredning syftar till en bättre missbruksvård men riskerar leda till motsatsen. Att likt IOGT kritisera detta förslag är inte sabotage mot missbruksvården, svarar RFHL alkoholforskaren Jörgen Engel.

Publicerad: 22 juni 2011, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Alkoholforskaren Jörgen Engel går till angrepp mot IOGT som uttalat sig kritiskt mot missbruksutredningens förslag om att förlägga all behandling av missbruk och beroende hos landstingen. Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) är också kritiskt till missbruksutredningens förslag.

Beroende är ett sjukdomstillstånd. Men beroendetillståndet har också ett stort antal sociala implikationer. Något som missbruksutredaren Gerhard Larsson bortser från. Detta trots att det är väl belagt att det finns en överrepresentation av socialt utsatta människor bland de beroende. Gerhard Larsson och Jörgen Engel ser på beroende som vilken annan psykiatrisk sjukdom som helst och verkar utgå från att den ligger latent hos en viss andel av befolkningen. Vår egen historia motsäger detta. I Sverige lyckades vi med folkhemmets storsatsning på jämlikhet och genom alkoholpolitiska reformer minska antalet alkoholberoende människor i landet drastiskt.

En annan invändning mot Gerhard Larssons förslag är hans syn på samverkan mellan myndigheter. Enligt Larssons analys råder det störst problem i samverkan mellan socialtjänst och sjukvård när det gäller personer i missbruk/beroende. Den analysen är inte korrekt. I Socialstyrelsens nya tillsynsrapport av bland annat missbruksvården konstaterar man att samverkansproblemen är tydligast inom hälso- och sjukvårdens egen organisation, då främst mellan primärvård, beroendevård och psykiatri.

Det största problemet anser vi dock vara patientens rättslöshet i vården. Som patient kan man inte överklaga en läkares beslut, inte kräva en särskild behandlingsform om inte landstinget behagar utföra just denna. Man har att buga och bocka. Annars kan man åka ut på gatan utan rätt att komma åter. Ett öde som drabbar många patienter redan idag.

I mötet med socialtjänsten har klienten rätt till stöd och hjälp. Socialtjänstlagen anger att socialtjänsten inte får släppa taget. Man har som klient möjlighet att överklaga beslut upp till regeringsrätt. Våra erfarenheter säger oss också att kommunernas socialtjänst under den senaste tioårsperioden har upparbetat en kompetens på beroendeområdet som nu riskerar att gå förlorad. Motsvarande kompetens hos sjukvården kommer att ta många år att bygga upp. Tid som går förlorad. De som förlorar är i vanlig ordning de utsatta som socialtjänsten har att sörja för och som man i nuläget har ett relativt brett vårdutbud för.

Undersökningar visar att socialt etablerade medborgare får bättre sjukvård än personer som inte är det. Vården är ojämlik. Gerhard Larsson diskuterar inte detta. Istället hänvisar han till en undersökning som visar att socialt etablerade människor hellre uppsöker vården än socialtjänsten med sina beroendeproblem. Men Jörgen Engels och Gerhard Larssons jämför äpplen (socialt väletablerade människor och behov av medicin) med päron (socialt utsatta med behov av behandling och sociala insatser integrerat). Att sjukvården ska bli bättre på att skriva ut läkemedel till väletablerad medelklass, står inte emot att socialtjänsten ska kunna bedriva psykosocial behandling. Båda behövs!

Gerhard Larssons utredning tillsattes för att skapa en bättre missbruksvård. Hans förslag riskerar att leda till motsatsen. Åtminstone för den grupp beroende som har de allvarligaste problemen. Att kritisera detta förslag är inte sabotage mot missbruksvården Jörgen Engel, det är omsorg om den enskilde.

Per Sternbeck, förbundssekreterare RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev