måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

En sjukvård utan köer är en säker vård

Landstinget i Kalmar län sticker ut hakan. Vårt mål är att ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. Ingen patient i Kalmar län ska behöva skadas eller dö av vårdskador, skriver rödgröna landstingspolitiker.

Publicerad: 8 maj 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TillgänglighetVårdköerHälsaPatientsäkerhet

Totalt har landstinget satsat omkring 80 miljoner kronor på att förbättra vårdkvaliteten genom olika förbättringsarbeten bland medarbetarna sedan målet sattes upp. Hur har det då gått med en av de högst politiskt prioriterade frågorna i landstinget?

Sjukvården i Kalmar län rankas idag, tillsammans med vården i Östergötland och Jönköping, som ledande i Sverige. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att arbetet med ökad patientsäkerhet i Kalmar län är på väg att ges högsta betyg. Detta eftersom landstinget arbetar långsiktigt och systematiskt efter höga målsättningar.

Ett tydligt exempel är arbetet som bedrivs för att minska andelen trycksår i sjukvården. Man räknar med att trycksår ökar patientens tid på sjukhus med ungefär en vecka. När landstinget började mäta andelen trycksår 2008 hade cirka 19 procent eller var femte patient trycksår.

Sedan dess har trenden brutits och vid höstens mätning var förekomsten av trycksår 7,2 procent. I nästa mätning ser det ut att landstinget kommer att hamna på 5,2 procent. Fortfarande finns det således mer att göra, men siffran är den lägst uppmätta på landstingsnivå i hela Sverige.

Samma positiva utveckling ser vi inom antalet patienter med infektioner som orsakats av sjukvården. Medarbetarna har lyckats minska andelen patienter med vårdrelaterade infektioner från 12,8 procent år 2008 till 7,3 procent hösten 2013.

Ett annat viktigt exempel är arbetet för att uppnå en bättre tillgänglig sjukvård. En vård utan köer är i grunden en viktig förutsättning för en mer patientsäker vård. Nyligen uppmärksammades att vårt landsting har den bästa tillgängligheten i landet tillsammans med Gotland. Detta firades i hela länet av alla medarbetare med tårta och kaffe.

Även de medicinska resultaten har förbättrats. Några goda exempel är följande:

1.    Diabetesteamet på Länssjukhuset i Kalmar förbättrade medelvärden av patienternas blodsocker och fick utmärkelsen Årets diabetesteam i Sverige.

2.    Väntetiderna på akuten på Länssjukhuset i Kalmar har minskat från i snitt 4,5 timmar till under 10 minuter för patienter med höftfraktur. Samtidigt har väntetiden till operation minskat med flera timmar. Arbetet belönades av landstinget som Bästa förbättring 2010.

3.    Strokevården har förbättrat de medicinska resultaten i länet genom snabbare behandling. Exempelvis har tiden till trombolysbehandling kortats avsevärt vid länets sjukhus. Strokeenheten vid Oskarshamns sjukhus utsågs 2013 till Årets Strokeenhet 2012 av kvalitetsregistret Riks-Stroke. Västerviks sjukhus fick ett hedersomnämnande.

Vi i den rödgröna politiska majoriteten i landstinget är stolta över vad medarbetarna har åstadkommit i Kalmar län. Landstinget har uppnått en ledande position i Sverige tack vare sina engagerade och kunniga medarbetare. Det är deras drivkraft och vilja att ständigt förbättra länets sjukvård som gör att Landstinget i Kalmar län har så goda resultat.

Vi rödgröna partier är beredda att fortsätta avsätta särskilda resurser för att ytterligare förbättra sjukvårdens kvalitet de kommande åren. Beslut fattas i höst av landstingsfullmäktige. Ska vårt landsting och övriga sjukvårdshuvudmän i framtiden erbjuda invånarna en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet krävs det fortsatt fokus på ett aktivt riskförebyggande arbete.

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar

Lena Segerberg, landstingsråd (S)

Jessica Rydell, vice ordförande landstingsstyrelsen (MP)

Linda Fleetwood, landstingsråd Kalmar (V)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev