Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

En gränslös vårdcentral är ingen bra vårdcentral

Primärvården ges hela tiden alltfler uppgifter och det som ingen annan tar hand om hamnar till slut där. Men en gränslös vårdcentral är ingen bra vårdcentral. Det är dags att utnyttja specialisterna där till det de är bäst på. Det gynnar enskilda patienter och vårdcentralerna såväl som den övriga vården.

Publicerad: 23 februari 2015, 12:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är dags att utnyttja specialisten på vårdcentralen till det den är bäst på.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdVårdkvalitetLäkare

16 procent av läkarkåren i Sverige, specialister i allmänmedicin inom primärvård, har ett gränslöst uppdrag som finansieras av det som inte slutenvårdsorganisationen kräver i många delar av vårt land. Dessutom fattas det 800 specialister inom området. Dessa lever som alla andra i vården med ekonomiska krav, men har ingen möjlighet att föra en diskussion om hur man ska organisera sin verksamhet.

Dessutom får de varje år ett allt större uppdrag som definieras av andra. Politiker i första hand, men även befolkningens bild och övriga vårdgivares behov, påverkar och definierar vad som är lämpligt att tas om hand i primärvården. En professionell resursbaserad definition tas aldrig med i diskussionerna på den egna enheten.

Allt detta riskerar att skapa en ”gränslös” suboptimering av våra samhällsresurser. Har vi ett krävande samhälle, så blir det en uppgift för primärvården att hantera i dagens Sverige. Har vi sviktande andra delar av vård och sociala strukturer i vårt samhälle, så blir det ett problem som ingen annan än primärvården är lämpad att ta hand om. Det får gå på sjukvårdsbudgeten.

Vi har ett uppdrag gentemot befolkningen därför att det inte finns någon annan som har ansvaret för det, inte för att det är lämpligast eller för att man är rustad för det. Är det rimligt, effektivt och ändamålsenligt att just ditt problem eller samhällets problem alltid ska hanteras av primärvården?

Vad är då lösningen och vad kan vara vägen framåt?  För att det ska bli bästa nytta för de som är sjuka och så kostnadseffektivt som möjligt för samhället, så måste specialisten i allmänmedicin delta som expert i hur arbetet på vårdcentralen ska bedrivas. Det handlar både om för vilka patienter och på vilket sätt verksamheten ska organiseras.

Patienten är expert på sina problem och vi på hur dessa kan lösas. Vårdgrannars problem ska lösas utifrån vårdcentralens förutsättningar och inte utifrån andras behov. Samhällets behov ska i första hand hanteras utanför vårdcentralen. Kort sagt så måste vårdcentralen bli basen för vården som vid behov behöver utnyttja andra och inte som det är i dag, tvärtom. Specialisten i allmänmedicin är expert på att forma denna vård.

Vad vinner vi på detta? Först och främst så kommer vår kompetens i högre grad fram till de som behöver den och har nytta av den, något som vi vet att hela samhället tjänar på. Dessutom skapas en lockande arbetsmiljö som kan locka flera experter, vilket är ett måste just nu. Dagens gränslöshet på vårdcentralerna bidrar bara till ett dåligt varumärke.

Det är dags att utnyttja specialisten på vårdcentralen till det den är bäst på. Både för den enskilde patienten, vårdcentralen, övrig vård och samhällets utveckling.

Ove Andersson, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev