Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Driv på arbetet med att förbättra den psykisk hälsan

Psykisk ohälsa är vanligare än vad många tror och är den främsta orsaken till sjukskrivning. Psykisk ohälsa är, när de mänskliga kostnaderna läggs till utgifterna för förlorade arbetsinsatser och för vård och omsorg, en av vår tids stora utmaningar och berör hela samhället.

Publicerad: 9 oktober 2014, 13:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaArbetsmarknadRehabiliteringSjukfrånvaro

I morgon fredag 10 oktober uppmärksammas världsdagen för psykisk hälsa runt om i världen och i Sverige. Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Ämnet berör och angår alltså en majoritet av befolkningen. Tidigare i veckan har kampanjen Hjärnkoll överlämnat en rapport till regeringen över fem års insatser för att minska diskrimineringen mot personer med psykisk ohälsa. Insatserna har gett goda resultat och allmänhetens attityder har förbättrats. Nyckeln till framgång ligger i ett starkt lokalt arbete, inte minst inom arbetslivet, och nu uppmanar kampanjen de kommuner och landsting som ännu inte engagerat sig att ta steget.

Psykisk ohälsa är vanligare än vad många tror och är i dag den främsta orsaken till sjukskrivning. Psykisk ohälsa är, när de mänskliga kostnaderna läggs till utgifterna för förlorade arbetsinsatser och för vård och omsorg, en av vår tids stora utmaningar och berör hela samhället. Ändå är det alldeles för få som pratar öppet. Utan dialog kan varken attityder eller beteenden förändras. Tystnaden leder till att många väntar med att söka hjälp och att återhämtning förhindras.

Mot denna bakgrund startades kampanjen Hjärnkoll, som sedan 2010 arbetat med att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder och diskriminering gentemot personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Den effektutvärdering vi överlämnat till regeringen visar att insatserna har gett resultat. Allmänhetens attityder och beteenden har förbättrats, särskilt i de län där kampanjen varit mest aktiv. De positiva förändringarna handlar bland annat om minskad social distans och en mer positiv syn på samhällsdelaktighet för personer med psykisk sjukdom.

En viktig framgångsfaktor är att arbetet i stor utsträckning bedrivits på regional nivå. Genom åtta kampanjlän och över 340 ambassadörer, som själva lever med eller nära psykisk ohälsa, har hundratusentals människor engagerats. Den bärande delen i arbetet är just ambassadörerna, som genom att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser i utbildningar och i media har fått fler människor att prata om psykisk ohälsa. Ambassadörernas arbete har påbörjat en utveckling mot ett samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.

Världsdagen för psykisk hälsa handlar om att skapa större medvetenhet. Runt om i landet samlas på fredag engagerade människor för att summera fem års kampanjarbete, och samtidigt blicka framåt. Under tio framtidskonferenser kommer morgondagens insatser för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter att stå i fokus.

Från och med årsskiftet upphör regeringsuppdraget Hjärnkoll, som drivits av Myndigheten för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Nätverket kommer att ansvara för att Hjärnkollsambassadörernas arbete fortsätter. Men de kan inte ensamma dra hela lasset. Kommuner och landsting har här ett särskilt stort ansvar. Dels för att vården är en viktig målgrupp, dels för att kommuner och landsting är stora arbetsgivare som har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och långsiktigt för att undvika sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Det krävs långsiktigt hållbara strukturer för arbetet, och ett starkt samarbete mellan olika aktörer inom respektive län. Vi vill därför uppmana de kommuner och landsting som inte redan bidragit till att skapa strukturer för det framtida arbetet att engagera sig, så att fortsatta steg mot en ökad psykisk hälsa kan tas. Lärdomarna är tydliga – lokala insatser tillsammans med ambassadörer med egna erfarenheter ger positiva resultat.

Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev