måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Digital vård kan behandla psykisk ohälsa

Psykisk hälsa är ett område som lämpar sig särskilt väl för digital behandling och ju fler som känner till denna möjlighet desto fler “onödiga” besök på psykiatriska akutmottagningar kan undvikas, skriver Jesper Enander, chefpsykolog Kry, i en replik till sommarkrönikören Karin Pihl.

Publicerad: 25 juli 2018, 14:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetHälsaPsykisk ohälsaPsykiatri

Replik. Sverige behöver fler och tidigare insatser mot psykisk ohälsa. Inte färre. Karin Pihls krönika om att hjälp blir för tillgänglig är därför problematisk. Cirka 50 procent av alla sjukskrivningar sker på grund av psykisk ohälsa. Dagens samhällsnota för detta är redan dyr. Och notan lär bli än dyrare om vi inte gör något åt den bristande tillgängligheten i vården som råder i dag. Forskningen är tydlig kring att tidiga insatser i form av KBT-behandling är den mest effektiva insatsen för att behandla mild till måttlig psykisk ohälsa.

Precis som Pihl skriver så är psykisk ohälsa “en del av livet” då de allra flesta av oss någon gång drabbas. Det innebär dock inte att man ska lida i tysthet och hoppas att saker och ting går över av sig själv utan att man precis som när man drabbas av en fysisk åkomma ska få vård och hjälp.

Psykisk ohälsa är ett utbrett folkhälsoproblem. Dagens vård för psykisk hälsa präglas generellt av bristande tillgänglighet. Det gör att många patienter drar sig för att söka vård, eller söker vård sent, vilket ofta innebär att symptomen förvärras eller blir kroniska. Även vid kontakt med vården är köerna långa till dess att man får rätt behandling. I många fall innebär detta utdragna förlopp, tilltagande besvär, försämrad funktion samt sämre svar på behandling när den väl sätts in. Genom att flytta möjligheten för patienten att få träffa psykolog tidigt kan vi hjälpa fler på ett resurseffektivt sätt.

Det är glädjande att Pihl ser fördelarna med digital vård. Såsom att det finns flera diagnoser, tillstånd och symptom som på ett patientsäkert sätt kan bedömas digitalt. Digital vård är även bra av flera andra anledningar. En av dessa är att den ökar tillgången till en jämlik och högkvalitativ vård, oavsett vem man är eller vart man bor. Psykisk hälsa är ett område som lämpar sig särskilt väl för digital behandling och ju fler som känner till denna möjlighet desto fler “onödiga” besök på psykiatriska akutmottagningar kan undvikas. För en av anledningarna till att unga går till akuten är ju just att de annars inte vet vart de ska vända sig.

Enligt en nyligen genomförd Sifo-undersökning på uppdrag av Kry tror endast en av tio att det är enkelt att få hjälp vid psykisk ohälsa och nästan hälften väntade ett år, eller mer, innan de sökte hjälp. Det är oroväckande siffror, i synnerhet när majoriteten av svenskarna någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. I en sådan situation är det viktigt att opinionsbildare inte spär på det stigma som i dag finns kring psykisk ohälsa genom att förminska individers behov av hjälp när de mår dåligt.

Jesper Enander, chefpsykolog Kry

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev