Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Diagnosmetod utan vetenskapligt stöd

I sin debattartikel klagar Johan Olson över att hälso- och sjukvården är så trög och stelbent när det gäller ny teknik så att patienter inte får tillgång till nya snabba diagnosmetoder. Men problemet ligger hos Johan Olson och SensoDetect, som på tio år inte lyckats genomföra tillräckligt omfattande studier för att kunna bevisa sin produkts vetenskapliga stöd, skriver Annika Rullgård.

Publicerad: 5 juni 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Analysen av hjärnstamsvågor saknar vetenskapligt stöd, skriver Annika Rullgård.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaVårdköerKvalitetPatienter

Replik. I Dagens Samhälle den 28 maj 2018 finns en debattartikel skriven av Johan Olson, vd för företaget SensoDetect. Johan Olson beklagar sig över att hälso- och sjukvården är så trög och stelbent att möjligheterna för patienter med neuropsykiatriska sjukdomar inte får tillgång till nya diagnosmetoder. Patienter tvingas därför till långa kötider för utredning.

I artikeln nämns två olika metoder som skulle snabba upp utredningstiderna: magnetröntgen och analys av hjärnstamsvågor. Huruvida den omnämnda magnetröntgenmetoden har något vetenskapligt stöd har jag ingen uppfattning om. Analysen av hjärnstamsvågor saknar dock vetenskapligt stöd. Hösten 2014 hade Radio Dalarna ett inslag om att psykmottagningen vid sjukhuset i Mora tecknat avtal om att köpa diagnostiska mätningar av SensoDetect. Sedan dess har jag följt detta företag och skrivit ett antal artiklar om det och deras produkt i Dalademokraten.

Företaget bakom hjärnstamsanalyserna, SensoDetect, genomförde under åren 2007 till 2014 över 200 diagnostiska mätningar i sammanlagt tio landsting, Västra Götalandsregionen/Göteborg oräknat. Landstingen har för dessa mätningar betalat cirka 1,4 miljoner kronor exklusive moms, åter Västra Götalandsregionen/Göteborg oräknat. Kronobergs, Värmlands och Dalarnas län står för cirka en miljon kronor exklusive moms. Gemensamt för alla landsting, utom Dalarna, som köpt mätningar, är att inga avtal skrivits över huvud taget. Rättspsykiatriska kliniken i Växjö liksom sjukhuset i Karlstad och alla de andra har beställt, fakturerats och betalat utan avtal. Både Radio Kronoberg/SR och Värmlands Folkblad uppmärksammade respektive landstings affärer våren 2015.

Psykavdelningen i Mora skrev ett avtal både 2013 och 2014, men eftersom den som skrivit under saknade behörighet – ingen upphandling hade genomförts och ingen kvalitetsgranskning hade utförts – hävdes avtalen omgående efter att landstingets jurister fått kännedom om dem. Avtalen var nämligen inte diarieförda. Det fanns dessutom en paragraf där man försökte avtala bort offentlighetsprincipen. När landstinget Dalarna 2015 kvalitetsgranskade metoden kom man fram till att metoden hade mycket svagt vetenskapligt stöd och man kunde därför inte rekommendera att landstinget använde sig av den så länge inte ytterligare studier gjorts.

Därmed var marknaden för hjärnstamsanalyser för diagnostisering av neuropsykiatriska sjukdomar stängd i Sverige och sedan dess har företaget i princip inte haft några inkomster. Man har heller inte gjort några större studier än mindre påvisat att deras metod fungerar. I stället har man sökt patent på sin metod i land efter land från Sydkorea till det mycket korrumperade Bolivia. Patent är dock inte någon kvalitetsstämpel utan en inmutning av en idé. Mer än en gång har man gjort nyemissioner för att få rörelsekapital och år efter år har ledningen uttalat att nästkommande år ska det bli ett positivt kassaflöde, något som aldrig hänt.

Johan Olson klagar över att hälso- och sjukvården är så trög och stelbent när det gäller ny teknik så att patienter inte får tillgång till nya snabba diagnosmetoder. Men problemet ligger hos Johan Olson och SensoDetect, som på tio år inte lyckats genomföra tillräckligt omfattande studier för att kunna bevisa sin produkts vetenskapliga stöd. Hade SensoDetect bevisat att deras metod har ett ordentligt vetenskapligt stöd hade patienter fått tillgång till den men till dess kan den inte säljas i Sverige.

Annika Rullgård, frilansjournalist när andan faller på, skriver mest på Dalademokratens ledarsida

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev