Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Därför lämnar Stockholm ECAD

Stockholms Stads strategi för det drogpolitiska arbetet ligger fast, trots utträdet ur ECAD. För att motverka den internationella drogliberala trenden behöver staden emellertid nå ut bredare globalt än vad vi gör genom organisationen, som tappat många av de tidigare medlemmarna.

Publicerad: 21 november 2016, 13:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under de senaste åren har antalet narkotikarelaterade dödsfall ökat i Sverige, och Stockholms län står för hela den samlade ökningen.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

NarkotikaStockholmHur bekämpar vi drogerna?

REPLIK Flera svenska och internationella debattörer uttrycker i ett inlägg oro för att Stockholm stads utträde ur European Cities Against Drugs, ECAD, kommer få effekter för det drogpreventiva arbetet. Men beslutet i kommunfullmäktige, som togs i förra veckan, om att staden lämnar ECAD i slutet av nästa år ska inte förväxlas med en politisk kursändring.

Den svenska regeringen har antagit en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken som har reviderats i år och vars övergripande mål ligger fast. Sverige ska precis som tidigare driva en restriktiv narkotikapolitik. En politik som även Stockholm står fast vid.

Under de senaste åren har antalet narkotikarelaterade dödsfall ökat i Sverige och Stockholms län står för hela den samlade ökningen. Denna utveckling måste brytas och arbetet för att minska missbruket och dess skadeverkningar måste intensifieras. Därför är det av största vikt för oss att fortsätta det drogförebyggande arbetet.

Som debattörerna nämner i sitt brev bidrar det preventiva arbetet till oerhört stor samhällsnytta. Det är även ett effektivt verktyg för att minska mänskligt lidande. Stockholm bedriver sedan många år tillbaka ett omfattande arbete med drogprevention, vilket innebär att vi arbetar intensivt med att våra medborgare inte ska hamna i missbruk eller beroende.

Men det ligger även inom vårt ansvar att stötta medborgare som ändå har hamnat i utsatta situationer. Det handlar om att ge vård och stöd, lindra det mänskliga lidandet och, utifrån ett folkhälsoperspektiv, minska risken för smittspridning genom skadereducerande åtgärder. Stöd till anhöriga är också viktigt för att långsiktigt komma åt problematiken. Av samma anledning är återfallsprevention en av de rekommenderade insatserna i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

På olika håll i världen pågår just nu en legaliseringstrend som är starkt oroande. För att kunna göra skillnad behöver Stockholms stad finnas med på arenor där vi kan göra vår röst hörd och utöva inflytande gentemot större aktörer.

När ECAD grundades var det en stark organisation med 270 medlemmar. Men antalet medlemmar inom ECAD har minskat över tid. I dagsläget finns det bara 48 städer kvar som betalande medlemmar, varav merparten är mindre städer i Norden och Östeuropa. Enbart ett fåtal är huvudstäder. För att driva ett bredare internationellt påverkansarbete behöver Stockholm nå Europas storstäder. Det är genom dialog med våra motsvarigheter som vi ser att vi har störst möjligheter att driva på för ett drogpreventivt arbete.

Vi ser med andra ord ett behov av att Stockholm söker sig till arenor där vi kan föra fram Sveriges och stadens politiska linje och driva vikten av ett starkt drogpreventivt arbete, samtidigt som vi motverkar de krafter som driver på för legalisering. Staden undersöker nu nya samarbetsformer på internationell nivå.

Att Stockholms Stad träder ur ECAD, en organisation som staden en gång i tiden var med och grundade, är förstås speciellt. Det ska dock inte förväxlas med en förändrad politisk uppfattning i sakfrågan. Snarare ser vi ett större behov än på länge av dialog med Europas storstäder. Det drogpreventiva arbetet ska fortsätta och legaliseringens företrädare måste bemötas med sakliga argument och ett brett motstånd. Det arbetet kommer Stockholms stad att fortsätta med.

Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev