Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Dåligt bemötande ett hinder i fetmavården

Personer som lider av fetma eller övervikt känner ofta en olust inför att söka sig till vården. Många känner sådant obehag att de väljer att inte söka vård alls. Orsaken är nästan alltid den samma: bemötandet.

Publicerad: 7 oktober 2016, 09:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I stället för fördomar måste en fetmapatient mötas av attityden att fetma är en kronisk sjukdom.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsaPrimärvårdPatientbemötande

I min roll som generalsekreterare för Riksförbundet HOBS, Hälsa oberoende av storlek, träffar jag ofta personer med fetma eller övervikt som vittnar om hur de möts av fördomar, skuldbeläggande och ren okunskap när de söker vård.

Det är inte ovanligt att en patient med fetma får höra att fetma inte alls är en riktig sjukdom utan ett livsstilsproblem, att det bara är att äta mindre och röra sig mer - att man helt enkelt får skylla sig själv.

Det krävs ingen större empatisk förmåga för att förstå varför detta gör att personer med övervikt eller fetma drar sig för att söka vård. Vården måste kunna göra mer än att ge lätta svar på svåra frågor.

På individuell nivå är detta naturligtvis traumatiskt och kan sluta med försämrad livskvalitet, fysiskt och mentalt lidande, följdsjukdomar och för tidig död. För samhällets del är konsekvenserna av att personer med fetma väljer att inte fullfölja sin vård, eller att inte söka vård alls, längre sjukskrivningar och högre sjukvårdskostnader.

Vi är vana vid larmrapporter kring fetmaepidemier och de flesta vet att nästan halva Sveriges befolkning är överviktig eller lider av fetma. Orsakerna och åtgärderna debatteras flitigt. Men oavsett om det är sockrets, fettets eller stillasittandets fel, så förbises ofta vården - vårt viktigaste verktyg för att framgångsrikt kunna minska andelen personer med fetma eller övervikt.

En fett- eller sockerskatt kanske kan ha en viss förebyggande verkan, men i slutändan är det vården som kan hjälpa till att lyfta människor ur övervikt, fetma och följdsjukdomar.

En fetmapatient behöver i stället mötas av attityden att fetma är en kronisk sjukdom. Personer som lider av fetma behöver fångas upp redan i primärvården och vårdrelationen måste redan från ett tidigt stadie kännetecknas av tilltro till individen och dennes kontext.

Det är när man känner sig sedd och hörd som man blir mer öppen för vård, oavsett om behandlingen landar i livsstilsförändring, fetmakirurgi eller medicinering.

Då får vi fler som söker sig till vården i tid, fler som fullföljer behandlingen och fler som får en bättre och friskare levnadssituation. Sen kan vi prata fett-, socker- och stillasittandeskatter.

Jenny Vinglid, Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev