Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Dags för vårdval även i specialistvården

Den nationella valfrihetslagen omfattar enbart primärvården. Nu har det blivit dags att lära av de framgångsrika och utvidga reformen även till specialistvården.

Publicerad: 20 maj 2011, 13:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett vårdval för specialister skulle vara ett steg i rätt riktning för att minska vårdköerna, skriver debattörerna.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdSpecialistvårdVårdval

Ett drygt år efter att vårdval för primärvården införts i hela landet visar Nationella patientundersökningen där 160.000 patienter över hela landet tillfrågades, att patienterna är mer nöjda med primärvården 2010, jämfört med året innan. Patienterna tycker att servicen har förbättrats inom samtliga områden. De landsting/regioner som har förbättrat sina resultat är Värmland, Halland, Skåne, Västra Götaland och Gävleborg. Alla dessa ligger bättre till än riksgenomsnittet. Samma utveckling har vi tidigare sett i mätningar av nöjdheten (SKI) bland patienterna, där privata vårdgivare kommit särskilt väl ut.

Vårdvalet har varit en framgång även genom att ett ökat antal läkare etablerat verksamhet i vårdvalen. Många doktorer återvände från stafettläkararbete till att driva eget. På andra håll blev dock inte vårdvalet lika framgångsrikt.  Med ett brett åtagande och korta avtalstider var det relativt få nya vårdgivare i glesbygdslandstingen i norr, där det på många håll råder läkarbrist och är svårt att få läkare att etablera sig.

Inom flera landsting i söder vill man öka mångfalden av vårdgivare och sänka kostnaderna för specialistvården genom att införa vårdval för specialister. I nuläget är det fyra landsting och regioner som planerar att införa ett vårdval för specialister nästa år. Det är Stockholms läns landsting som kommer att införa vårdval för flertalet specialiteter. Halland och Uppsala ligger i startgroparna och planerar starta sitt vårdval för specialister redan den 1 januari 2012. I Halland är man dessutom även eniga över blockgränsen. Skåne har annonserat att de vill gå vidare med att öppna upp för fler vårdval under mandatperioden.

Vi tycker att med de nationella resultaten i ryggen borde även landstingen i norr som har störst utmaningar gå vidare och utveckla ett vårdval även för specialister. Ett vårdval för specialister skulle vara ett steg i rätt riktning för att även minska vårdköerna och minska kostnader i landsting som brottas med dålig ekonomi och demografi som utmanar vårdens finansiering. Nu visar den senaste genomgången från Konkurrensverket att det är precis tvärtom, de landsting med sämst ekonomi är de som avstår från vidare utveckling av mångfalden.

Att vården bedrivs där den är mest effektiv är viktigt. Det visar inte minst utvecklingen i Tyskland som med sina 82 miljoner invånare har konvergerat mot ett nationellt (DRG) system för den specialiserade vården, vilket lett till väsentligt lägre kostnader. Med samma ambition som i Tyskland, det vill säga att flytta ut den vård som bör bedrivas utanför sjukhusen så skulle enbart Stockholms läns landsting sänka sina kostnader med närmare 4 miljarder kronor.  Att förflytta den vård som kan bedrivas utanför sjukhusen sparar alltså stora resurserna för landstingen och stärker tillgängligheten för patienterna.

Vi tror att vårdval för specialister är nödvändigt för att minska vårdköerna utan att äventyra vårdens finansiering. Ett vårdval för specialister skulle precis som motsvarigheten i primärvården främja entreprenörskap, nytänkande och mångfald samtidigt som man stimulerar till kortare köer inom sjukvården. Bäst vore förstås en nationell reglering.  Helst grundad på nationella taxan, så att enskilda entreprenören har ett alternativ att luta sig mot när landstingen nu startar olika former av vårdval.

Vi är bereda att bistå i de utmaningar som demografin och välfärdens finansiering ger oss och i utvecklingen av specialistvården. Men det krävs att villkoren inom den specialiserade vården blir mer nationella, tydliga och långsiktiga. Vårdens entreprenörer behöver, precis som patienter gör, kontinuitet för att kunna utvecklas på bästa sätt.

Björn Zackrisson och Hans Dahlgren, affärsområdeschef respektive affärsutvecklingschef, hälso- och sjukvård Praktikertjänst

Björn Zackrisson, Affärsområdeschef hälso- och sjukvård, Praktikertjänst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev