Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Dags för ett verkligt vårdval för patienten

Är det vi ser nu en vändning för hälso- och sjukvårdspolitik i länet? Är det så att Alliansen, i och med att Filippa Reinfeldt lämnat landstingshuset, erkänner att ojämlik tillgång till vård är kostsamt både för människor och för landstingets plånbok? Miljöpartiet gläds åt sista tidens vårdreformer i Stockholm.

Publicerad: 2 oktober 2015, 11:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalStockholmPrimärvårdÄldresjukvårdErsättningsreglerHemsjukvård

Stora och viktiga vårdreformer pågår i Stockholms läns landsting. I augusti fattades beslut om en ny struktur för närakuter, ett beslut vi i Miljöpartiet väntat länge på. Nyligen fattade landstinget beslut om första steget i ett nytt ersättningssystem för länets husläkarmottagningar, ett förslag som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Alliansen kommit överens om tillsammans.

Vi är positiva till att landstinget, tack vare de här besluten, nu tänker styra den geografiska spridningen av närakuter i länet och att resurserna till husläkarmottagningar kommer att fördelas mer jämlikt. Det verkar som att Alliansen är med oss på resan mot verklig valfrihet och en jämlik vård tillgänglig för alla.

Sedan vårdval infördes har inte tillgången till vård ökat på samma sätt för alla i länet. Vården är i hög grad centrerad till innerstad och till områden med god folkhälsa. Till exempel finns det två närakuter i både Nacka och Bromma, medan det i Sollentuna och i Upplands-Bro inte finns någon. Fördelning av antalet läkare per patient är också ojämn beroende på var du bor.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljning av husläkarmottagningarnas verksamhet visar att exempelvis Hallunda vårdcentral har 18 145 patienter listade under 2014, vilket är nästan dubbelt så många som länssnittet. Samtidigt var antalet läkare per vårdcentral i Hallunda 1,52, vilket är betydligt lägre än länssnittet på 1,79. Listan på exempel på att vården är ojämlik kan göras lång.

Alliansen har allt för länge fört en ensidig vårdpolitik som gått ut på att lösa vårdkrisen genom företags rätt till fri etablering. Inget landsting i Sverige är ens i närheten av att ha så många vårdval som landstinget i Stockholm. Alliansen har utvecklat ett system där företag kan vara säkra på att få starta nya verksamheter, medan vi medborgare inte kan vara säkra på att det finns vård där vi behöver den, eller att vår vårdcentral finns kvar när vi behöver den.

Miljöpartiet vill ha verklig valfrihet för medborgarna och då krävs ett varierat utbud av vårdformer, en god geografisk spridning av vården men också att alla ska ha nära till grundläggande vård. Närhet till vård är för många en fråga om tillgänglighet.

Alliansen slår sig ofta för bröstet och säger att tillgängligheten till vård har förbättrats. På sätt och vis är det sant: antal läkarbesök i länet har ökat, och antal vårdmottagningar har ökat. Men med en vidgad betydelse av tillgänglighet, som utgår ifrån medborgarnas behov, så saknas idag ett ansvar som ser till att det finns en god geografisk spridning och jämlik fördelning utifrån vårdbehov.

Men i och med beslutet om ny struktur för närakuterna frångår Alliansens sin ensidiga vårdvalslinje. Genom att istället upphandla eller att teckna avtal med landstingets egen sjukvårdsorganisation, kommer närakuter nu att placeras där de faktiska behoven finns, i socioekonomiskt svaga områden och i områden med hög andel äldre.

Är det vi ser nu en vändning för hälso- och sjukvårdspolitik i länet? Är det så att Alliansen, i och med att Filippa Reinfeldt lämnat landstingshuset, erkänner att ojämlik tillgång till vård är kostsamt både för människor och för landstingets plånbok?

Ersättningsystemet görs inte om för att straffa mindre privata vårdaktörer, vilket hävdades på ledarplats i Svenska Dagbladet nyligen. Vi vill uppmuntra privata, innovativa och idèburna vårdalternativ. Systemet korrigeras för att ge de patienter som har störst behov mer av våra gemensamma och begränsade resurser.

Får de förändringar som nu genomförs inte den effekt som var avsedd är vi beredda att ompröva och skruva ytterligare i ersättningssystemen. Vi välkomnar ett fortsatt samarbete för en jämlik tillgång till vård för alla medborgare i hela länet.

Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd (MP) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev