onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Dags att visa ledarskap i räddningstjänsten

Räddningstjänsten är en av alla branscher med ett eget upprop som uppmärksammar sexuella trakasserier. Nu är det dags att visa ledarskap, skriver tre personer med anknytning till räddningstjänsten.

Publicerad: 4 december 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

RäddningstjänstenHälsa

Uppropet #larmetgår samlar kvinnors och andra utsatta personers vittnesmål från räddningstjänsten i Sverige. Händelserna de berättar om är helt oacceptabla och ska inte få ske på någon arbetsplats, och absolut inte på arbetsplatser som värnar om människors liv och hälsa.

Allt annat än konkreta förändringar är ett svek mot dem som vittnat.

Ett stort antal räddningstjänster har gått ut och välkomnat uppropet. Men att stå bakom ‪#larmetgår ‬kräver mer än att skriva pressmeddelanden. Det vi efterlyser är ett medvetet och modigt ledarskap. Vi föreslår att räddningstjänsten tar till sig ett koncept som fungerat bra i en angränsande sektor, också den hierarkisk och mansdominerad.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Sedan 2007 har myndigheter inom säkerhet och försvar, med Försvarsmakten i spetsen, erbjudit sitt högsta ledarskap det exklusiva Gender Coach-programmet. Genom ett antal seminarier, och en personlig coach som sparrar den deltagande chefen, har jämställdhet gjorts till en verksamhetsfråga.

I dagsläget har åtta av elva medlemmar i försvarsmaktsledningen gått det tvååriga programmet. Till dem räknas ÖB Micael Bydén, som nyligen hyllades för sitt omedelbara och kraftfulla uttalande som respons på det upprop som undertecknats av 1730 kvinnor i Försvarsmakten. Andra som har gått programmet är förra ÖB:n Sverker Göranson och chefen för Polisens nationella operativa avdelning NOA, Mats Löfving.

Programmet bygger på att du som chef och ledare är en nyckelaktör avseende förändringsarbete. Målet är att cheferna inte bara ska öka sin kunskap, utan sin konkreta förmåga och sin motivation att arbeta med frågorna.

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI:s har även utvärderat programmet och visat att jämställdhetsperspektivet i verksamheten har stärkts. Chefer som deltagit vittnar om hur de stärkts i sitt ledarskap. Programmet har också noterats utanför säkerhetssektorn, då det nyligen var nominerat till Svenska jämställdhetspriset.

Inga riktlinjer, rutiner eller checklistor kommer ensamma att lösa problemen med förekomsten av sexuella trakasserier. Det krävs även förmåga att agera rätt, resolut och handfast. Ett särskilt ansvar vilar på de högsta cheferna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöder arbetet för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten, bland annat genom att finansiera forskning på området och informera politiker. Räddningstjänsterna har själva tagit initiativ till Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR), där idag ett femtiotal räddningstjänster ingår. Samtidigt har många räddningstjänster inte ens påbörjat arbetet och majoriteten har ingen enda kvinna anställd som operativ brandman. En sexistisk jargong och en machokultur hindrar kvinnor från att söka sig till branschen och många slutar i förtid.

En del räddningstjänster har reagerat med ryggmärgen: ”det sker inte hos oss!”. Andra välkomnar uppropet. Men vilka är beredda att satsa på ledarskapet för att skapa verklig förändring?

Konceptet finns. Gender Coach har påvisats fungera. Därför frågar vi nu: finns viljan?

Erik Flink, Handläggare på MSB, ansvarig för jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst samt tidigare coach i Gender Coach-programmet

Ida Texell, Förbundsdirektör och räddningschef Brandkåren Attunda samt ordförande i NJR under 2018

Valter Vilkko, Strateg jämställdhetsintegrering på MSB samt tidigare medlem i styrgruppen för Gender Coach-programmet för Försvarsmakten, FHS och Polisen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RäddningstjänstenHälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev