Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Dags att rusta upp den kollapsade demensvården

När ska vi börja behandla våra äldre som lider av demens med den värdighet de förtjänar? Det finns ett enormt behov av geriatrisk kompetens inom vården. Trots detta blir de geriatriska vårdplatserna bara färre och färre och som en följd av detta minskar givetvis antalet läkare som utbildar sig inom geriatriken.

Publicerad: 30 mars 2016, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om drygt 30 år uppskattas antalet personer med demenssjukdom i Sverige ha ökat från dagens cirka 160 000 till 240 000 personer.


Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdAnhörigvårdÄldrevård

Varje år insjuknar 25 000 personer i Sverige i en demenssjukdom. Tillsammans med anhöriga, som i dag står för 70 procent av omvårdnaden, är närmare en miljon människor drabbade.

Om drygt 30 år uppskattas antalet personer med demenssjukdom i Sverige ha ökat från dagens cirka 160 000 till hela 240 000 och i världen med nästan 300 procent, från 47 miljoner till 132 miljoner.

Det är siffror som förskräcker. Samtidigt har 75 procent av de geriatriska vårdplatserna i landet försvunnit och boenden lagts ned i en rasande takt de senaste 20 åren. Hur kan detta få ske?

En internationell forskargrupp, ledd av professor Bengt Winblad, varnar nu för att det ökande antalet demenssjuka kan orsaka kaos och rent av en kollaps i sjukvården.

The Lancet Neurology ägnar ett helt nummer av tidskriften åt forskargruppens rapport och de utmaningar samhället står inför både nu och i framtiden. Frågan är om budskapet går fram denna gång?

Faktum är att demenssjukvården till viss del redan har kollapsat. Närmare 20 procent av sjukhusvårdens resurser går till multisjuka äldre – alltså äldre som de senaste året vårdats fler än tre gånger på sjukhus och fått tre eller fler olika diagnoser registrerade.

Detta trots att de endast utgör cirka 0,5 procent av befolkningen. Siffrorna visar tydligt på ett enormt behov av geriatrisk kompetens. Trots detta blir de geriatriska vårdplatser bara färre och färre och som en följd av detta minskar givetvis antalet läkare som utbildar sig inom geriatriken.

Merparten av de multisjuka äldre vårdas inom andra specialiteter där man inte har hela den kompetens som krävs för denna patientkategori.

Inte heller får de anhörigas arbete tas för självklart. Deras vårdbörda är redan allt för hög – bland annat i brist på boendeplatser och för många mindre skickliga biståndsbedömningar.

Hur kommer det sig egentligen? Är demensvården/äldrevården så bra att det trots olika larmrapporter inte är så mycket som behöver förändras, utan det räcker med att ”lappa och laga i ett och annat hörn” eller är det de facto så att samhället inte har råd att ge sina gamla den vård och omsorg de behöver? Kan det till och med vara så illa att det är en rejält lågt prioriterad fråga?

Demensförbundet har med envishet drivit frågor som minimibemanning, utbildad personal, närvarande chefer, fler geriatriska vårdplatser och bättre tillsyn i vården och omsorgen – men dessvärre inför döva makthavare.

Vi har under många år försökt att synliggöra problemen som beskrivs här ovan. Det är därför mycket glädjande att problemen nu lyfts på europeisk nivå eftersom Bengt Winblad och hans forskargrupp presenterat resultatet för EU-parlamentet i Bryssel.

Det är tydligt att författarna tycker att det är bråttom för samhället att agera. Och många andra har också insett detta. När ska våra styrande göra detsamma? När ska våra äldre multisjuka få ett värdigt slut utan ångest, smärta och förtvivlan?

När ska vi börja behandla våra äldre, inte minst de med en demenssjukdom, med den värdighet de förtjänar? Och hur vill vi själva ha det den dag vi blir gamla? För även om det kan tyckas lång tid till dess för dem som är mitt i livet i dag är vägen utstakad: vi blir alla äldre – även våra politiker. Det finns inget att vänta på.

Det är dags att agera nu!

Pär Rahmström, ordförande Demensförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev