tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Dags att gå från ord till handling i vårdplatsfrågan

Läkare på både akutmottagning och klinik förskjuter hela tiden medicinska och etiska gränser när de tvingas prioritera hårt mellan svårt sjuka patienter. För att lösa problemen krävs ett brett angreppssätt.

Publicerad: 11 maj 2017, 09:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdplatserLäkareVårdbemanningAkut vårdplatsbrist

”Akut brist på vårdplatser i hela landet”. Det är en av rubrikerna i SVT:s pågående granskning av vårdplatsbristen och dess konsekvenser, från patientskador till personalflykt. Det är bra att SVT uppmärksammar problemen, och att allt fler inser allvaret i sjukvårdens situation. Förhållandena i akutvården är mycket oroande, liksom att allt mer av den planerade vården står still.

Läkare både på akutmottagning och klinik förskjuter hela tiden medicinska och etiska gränser när de tvingas prioritera hårt mellan svårt sjuka patienter. För att lösa problemen krävs ett brett angreppssätt. Läkarförbundet föreslår följande åtgärder:

En personalpolitik som möjliggör en trygg vård för patienterna och ett hållbart arbetsliv i vården.

Landstingsansvariga pratar gärna om personalbrist, men det stora problemet är personalflykt, orsakad av den ohållbara arbetssituation som vårdplatsbristen skapar. För att lösa vårdplatsbristen krävs därför en personalpolitik som renodlar arbetsuppgifter, prioriterar arbetsmiljön, premierar erfarenhet samt garanterar fortbildning och kompetensutveckling.

Stärk läkarnas ledarskap.

Läkare som ledare och chefer har på grund av sin medicinska expertis särskilt goda förutsättningar att prioritera användningen av vårdens begränsade resurser på ett optimalt sätt, samt utveckla nya behandlingsmetoder och arbetssätt för ett ännu bättre resursutnyttjande. Vid medicinskt och etiskt svåra prioriteringar i det dagliga arbetet krävs också att chefen har kompetens och mandat att stötta.

 Vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov.

Antal och fördelning mellan olika vårdplatser ska utgå från en analys av befolkningens faktiska behov. Det är en nödvändig förutsättning för att undvika problem med överbeläggning och utlokalisering och växande vårdköer över tid. Idag saknar de flesta landsting och regioner sådana underlag och baserar istället sin dimensionering på kortsiktiga ekonomiska ramar. Detta är betydligt dyrare i längden.

En nationell primärvårdsreform.

Både sjukhusen och primärvården behöver resursförstärkning i dagsläget. På sikt behövs dock en förstärkt primärvård med patientansvariga läkare som tillsammans med sina team har tillräcklig kapacitet och kompetens för medicinskt omhändertagande utanför sjukhusen. Vi behöver en nationell primärvårdsreform, och förhoppningarna är höga på att Anna Nergårdhs uppdrag ska motsvara behoven.

Vårdplatsbristen går att lösa, men det kräver dialog mellan professionsföreträdare och beslutsfattare. Om vi arbetar tillsammans kan vi nå målet.

Karin Båtelson, ordförande Sveriges läkarförbunds vårdplatsgrupp

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev