Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Cancerbehandling beror på var du bor”

Vilken vård kvinnor med äggstockscancer får beror på var i landet de bor. Ett pilotprojekt för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsanvändning i hela landet har fokuserat på just äggstockscancer – men processen fungerar inte som det var tänkt.

Publicerad: 2 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelJämlik vård

För två år sedan inleddes ett pilotprojekt inom ramen för så kallat ordnat införande – det vill säga att myndigheter, regioner och landsting samordnar introduktion och uppföljning av läkemedel. AstraZenecas nya läkemedel för att behandla en allvarlig form av äggstockscancer valdes ut för att testa och utveckla processen. Efter två år anses nu läkemedlet infört.

Vi kan konstatera att i vissa delar har införandet fungerat bra. Efter godkännandet av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genomfördes en hälsoekonomisk bedömning, parallellt med att ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll utvecklades. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslutade om subventionering och Nationella vårdprogrammet kom med en tydlig rekommendation.

Detta arbete genomfördes mycket snabbt. Processen gav ett samlat kunskapsunderlag hur läkemedlet skulle introduceras och följas upp. Alla förutsättningar fanns på plats för att patienter i hela landet snabbt skulle få tillgång till en ny behandling med bättre effekt än konventionell kemoterapi. Tyvärr var den nationella expertgruppen exkluderad från all dialog med projektgruppen vilket innebar att värdefulla insikter från professionen helt uteblev i processen.

I dag, två år senare, kan vi se att överlämningen till regionerna inte har fungerat som det var tänkt. Det är stora regionala skillnader i remittering till såväl diagnostiska tester, som till faktiskt behandling av denna specifika form av äggstockscancer. Ännu i dag erbjuds inte läkemedlet fullt ut åt de uppskattningsvis 65 patienter i Sverige som enligt införandeprotokollet kan behandlas per år.

Det finns inte heller någon uppföljningsrapport av det ordnade införandet. Uppföljning och utvärdering är centralt för att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna. Hur många patienter har genomgått diagnostiska test samt erbjudits läkemedelsbehandling? Detta borde vara enkelt att dela informationsmässigt ett år samt två år efter beslut.

De goda exempel som finns ute i landet beror på eldsjälar som personligen engagerat sig i frågan. Men högkvalitativ cancervård kan inte vara beroende av lokala eldsjälar utan måste bygga på tydliga strukturer och processer. Landstingen och regionerna behöver ges tydliga rutiner för hur införandet ska struktureras och styras, vilken organisation och kompetens som krävs, vilka resurser som behövs samt hur uppföljningen ska ske för att fullt ut nå målen kring ordnat införande.

Intentionerna med ordnat införande är mycket bra, och om processen fungerar kommer den att vara till stor nytta för patienten. När det gäller äggstockscancer har vi en lång väg att gå. Hur kan vi tillsammans se till att tillgången till nya läkemedel inte bara fungerar i teorin utan också omsätts i klinisk praxis? När får vi se den första uppföljningen?

Vi, AstraZeneca, är angelägna om fortsatt samarbete för att snarast hitta bättre lösningar för cancerpatienten.

Stefan Woxström, vd AstraZeneca Nordic-Baltic

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelJämlik vård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev