Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

C: Digitalisering lyfter närodlad vård

Trycket på hälso- och sjukvården gör att det behövs nya synsätt och arbetsmetoder. Genom att ge vårdcentralerna ett utvidgat ansvar för att erbjuda patienterna digitala lösningar kan vi skapa en jämlik och närodlad vård.

Publicerad: 28 november 2016, 10:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utvecklingen av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården går, enligt debattörerna, alldeles för långsamt.


Ämnen i artikeln:

Vårdcentraler

Svenskarnas syn på vården redovisas i  en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Undersökningen visar att patienter i Sverige upplever en sämre tillgänglighet till vården än jämförda länder. Läkare och annan medicinsk personal känner ofta inte till patientens medicinska historia och involverar inte hen i vårdprocessen. En förklaring kan vara att andelen fasta läkarkontakter är betydligt lägre i Sverige än i övriga länder, bland annat på grund det omfattande stafettläkarsystemet, vilket riskerar att äventyra patientsäkerheten.

Snart slår också äldreboomen in och sätter sjukvården på svåra prov. Mellan åren 2015 och 2030 väntas antalet invånare som är 80 år och äldre öka med 60 procent.  Ju äldre man blir desto mer ökar risken för kroniska sjukdomar, och därigenom trycket på sjukvården som får svårt att räcka till.

En utbyggnad av hälso- och sjukvården utanför vårdcentralerna och sjukhusen är därför nödvändig. Redan idag utförs allt mer avancerade behandlingar i hemmet av patienten själv, anhöriga eller vårdpersonal. Patienterna och dess anhöriga är därför en självklar samarbetspartner igenom hela vårdprocessen.

Därför föreslår vi inom Centerpartiet ett nytt synsätt och nya arbetsmetoder som utgår från patienten.

Vårt förslag är att vårdcentralerna får ett utvidgat ansvar att erbjuda patienter digitala lösningar som möjliggör egenvård och förebyggande hälsoarbete, men också insyn och inflytande över sin egen vårdsituation. Exempelvis bör följande digitala lösningar komma på plats:

■ Integrerade journalsystem införs som ger möjlighet för samtliga vårdaktörer, som arbetar i team runt en patient, att dela relevant journalinformation. 
■ Digital egenvård vid kronisk sjukdom införs. Exempelvis bör patienter med diabetes och högt blodtryck kunna genomföra självtester i hemmet som återkopplas till sjukvården digitalt. Besök hos vårdgivaren är endast nödvändigt om värdena avviker från det normala.
■ Tidbokning på nätet, ska kunna göras hos samtliga vårdgivare.
■ Vid behov av enklare vårdkonsultationer hos exempelvis vårdcentralen kan dessa utföras från hemmet vid datorn eller om sådan saknas hos den närmaste lokala ”minivårdcentral”, som kan bemannas med sjuksköterska, eller annan vårdpersonal, och finnas i närområdet. Till exempel vid den lokala handlaren, skolhälsovården eller biblioteket, där kontakten med läkare sker via videolänk, vilket ökar möjligheten att träffa samma läkare.
■ Ökad användning av appar som vägleder och ger stöd till patienterna vid till exempel rehabilitering, medicinering, friskvård eller egenvård.

Tekniken finns redan, men någon måste ta det samlade ansvaret.  Här har vårdcentralen en given roll. För att patienter och dessa anhöriga ska börja använda digitala lösningar krävs en introduktion, som skulle kunna ges av vårdcentralen vid ett personligt möte. För att inte belasta vårdens redan idag ansträngda personal kan introduktionen ges av annan personal. Kanske är det ett nytt yrkesområde inom vården?

Med fler digitala lösningar kommer vården närmare människan. Vården blir mer jämlik över landet, kontinuiteten ökar samtidigt som vårdcentralen avlastas genom färre fysiska besök. Det blir vad vi kallar en närodlad vård

Catharina Mann, landstingsfullmäktige (C), Stockholm

Kent Ivarsson, landstingsfullmäktige (C), Stockholm

Ellinor Moberg, landstingsfullmäktige (C), Stockholm

Göran Råsmar, landstingsfullmäktige (C), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vårdcentraler

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev