Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Bygg ut psykiatrin

I flera år har vi läst om satsningar på psykiatrin. Det har målats upp en bild av ökande resurser och en verksamhet i utbyggnad sedan den så kallade Miltonutredningen. Nu har vi återigen fått bevis på att verkligheten är en helt annan.

Publicerad: 9 augusti 2011, 06:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi vill verka i en psykiatri i utveckling, inte i avveckling, skriver SPF.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Psykiatri

Första juli presenterade SKL en rapport som visar nettokostnadsförändringar för landstingen vad gäller hälso- och sjukvårdskostnaderna för 2010. Rapporten ger en helt annan bild än den som beslutsfattarna i regioner och landsting försöker visa upp. I flera år har psykiatrin fått stå tillbaka på bekostnad av kroppslig sjukvård och primärvård. Av de satsningar på psykiatrin som politiken utlovat och också genomfört kan mycket lite skönjas.

Resurserna till vården av de svårast psykiskt sjuka; människor med schizofreni, bipolär sjukdom, ADHD, svåra personlighetsstörningar med självskadebeteende, minskar. Vi i Svenska Psykiatriska Föreningen håller politiker och tjänstemän inom landsting och regioner ansvariga. När staten har satsat har ni sparat med resultatet av en nettominskning. Vilken människosyn speglar detta? Eller kommer fördomar in i bilden?

Paradoxalt nog, eftersom vi samtidigt får allt större möjligheter att bota och lindra genom nya effektiva behandlingsmetoder. Några exempel är terapeutiska metoder vid svåra personlighetsstörningar med självdestruktivitet som drabbar framförallt unga kvinnor. Här har exempelvis dialektisk beteendeterapi, DBT, visat goda effekter. Självmordsrisken i denna grupp kan därigenom minska. Tyvärr har vi idag inte den kunskapen spridd över hela landet. Resurserna räcker inte till. Dessutom, inom en specialitet som ständigt skall spara, är kraften och engagemanget till utveckling svårt att mobilisera. ”Det vi bygger upp idag kan vi behöva stänga imorgon”.

Parallellt har människor med psykisk ohälsa drabbats av de nya reglerna kring sjukskrivning. Exemplen på personer med psykisk ohälsa som farit illa är många. Måhända kommer de förändringar som riksdagen nyligen röstade om att förbättra situationen, det återstår att se.

Vi psykiatrer, samlade i Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, kräver en ändring. Vi vill se en utbyggnad av psykiatrisk vård över tid. Denna gång vill vi även att medlen skall komma de långtidssjukas vård till godo! Vi vill verka i en psykiatri i utveckling, inte i avveckling.

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande SPF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Psykiatri

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev